Vad innebär mitt provsvar?

Till dig som fått ett korrigerat provsvar

Innehållet gäller Stockholms län

Det har varit tekniska problem vid analysen av det prov du tog i hemmet för att se om du hade en pågående covid-19-infektion, ett så kallat PCR-test. Vi beklagar verkligen detta och de eventuella problem det medfört för dig.

Det nya svaret innebär att du sannolikt inte hade en pågående covid-19-infektion när provet togs. Eftersom det gått lång tid sedan ditt prov togs är det inte meningsfullt att ta ett nytt prov för pågående infektion. Ditt korrigerade provsvar påverkar inte andra eventuella provsvar som du har erhållit.

Om du får nya symtom med feber, ont i halsen, snuva eller hosta bör du utgå från att du inte haft en covid-19-infektion tidigare. Då kan du beställa ett nytt PCR-test.

Om du önskar kan du ta ett antikroppstest för att se om du har haft en genomgången infektion. 

Om du har frågor om ditt provsvar eller antikroppspåvisningen finns mer information och svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Du kan också ringa 0771 – 410 077 om du har frågor.

 

Maria Rotzén Östlund                             
Biträdande smittskyddsläkare                 
Region Stockholm                                  
       

Elda Sparrelid
Chefläkare
Region Stockholm

Till toppen av sidan