Lämna prov och få provsvar om covid-19

Om det inte går att boka provtagning för covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har symtom som påminner om covid-19, men inte kan provta dig, är det viktigt att du stannar hemma tills du är frisk plus två dagar extra. Du ska också undvika att träffa någon annan än dem du bor med. Så bromsar vi smittspridningen tillsammans.

Om du har symtom och det inte går att boka ett test är det viktigt att du följer rådet att stanna hemma. De allra flesta som blir sjuka i covid-19 behöver inte söka vård för sina besvär. Behöver du hjälp att bedöma dina symtom ska du ringa 1177. Följ råden nedan.

  • Stanna hemma och undvik att träffa andra.
  • Du kan gå tillbaka till arbete eller skola när du känner dig frisk och det gått minst sju dygn sedan du först kände symtom. De sista två dygnen ska ha varit utan feber och du ska må tydligt bra.
  • Om symtomen går över inom 24 timmar ska du stanna hemma i ytterligare två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Om du vet att symtomen beror på migrän eller allergi eller annan känd orsak, behöver du inte stanna hemma två dagar extra.
  • Om du blir sämre och tror att du kan behöva vård ska du kontakta 1177 på telefon eller 112 om det är livshotande. 
  • Om du behöver söka vård för dina symtom ska du alltid ringa 1177 först. Du ska inte gå till en vårdcentral eller närakut med symtom på covid-19. Då riskerar du att smitta både andra patienter och personal.

Din vårdcentral kan bedöma om du bör ta ett test för att veta om du har covid-19. Men du kan inte själv kräva att få ta ett test. Patienter som behöver vård prioriteras i provtagningssammanhang just nu.

Varför går det inte att beställa hemtest nu?

Just nu är det många som behöver testa sig för covid-19. Kapaciteten på länets laboratorier fortsätter att utökas för att ännu fler ska kunna provta sig. För att testerna ska räcka till dem som behöver dem mest går dessa fem grupper före gruppen alla invånare som har symtom i mer än 24 timmar just nu: 

  1. Patienter
  2. Personer som bor på äldreboenden
  3. Personal inom vård, omsorg, hemtjänst, socialpsykiatri eller med personer med funktionsnedsättning
  4. Personer som har en samhällsviktig funktion i sitt arbete
  5. Alla som har haft symtom i mer 24 timmar

Hjälp till att bryta smittkedjan

Provtagning för pågående covid-19 är viktig framför allt för att kunna göra smittspårning och bryta smittkedjor. Men det är också viktigt att veta att även utan provtagning så bryter du smittkedjan om du följer rådet att stanna hemma när du har symtom. 

Antikroppstest efter två veckor

Många utvecklar antikroppar efter att de har haft covid-19. När du har varit symtomfri i två veckor kan du boka tid för antikroppstest.

Till toppen av sidan