Lämna prov och få provsvar om covid-19

Jag vill veta när jag får mitt provsvar

Innehållet gäller Stockholms län

Svaret på PCR-prov kommer oftast inom 48 timmar, men hur du får provsvaret beror på var du testat dig.

Svaret på PCR-prov kommer oftast inom 48 timmar, men hur du får provsvaret beror på var du testat dig. 

  • Har du bokat via Alltid öppet och 1177.se får du ett sms eller mail, om du lagt in önskemål om detta under inställningar i det inloggade läget på 1177.se. Du kan även se svaret när du loggar in på 1177.se under ”Se dina provtagningar”. För provsvar till barn under 13 år behöver du byta till ombudsläge. 
  • Om du provtagit dig vid en vårdcentral meddelas svaret på samma sätt som de meddelar dig andra provsvar, t ex via telefon eller via 1177.se.

Under tiden du väntar på svar ska du stanna hemma och följa råden för att skydda andra från att bli smittade.

Observera att du inte kan använta provsvaret som reseintyg eller tillfrisknandeintyg.

Vad gör jag om provsvaret inte kommer?

I Stockholms län är det var och hur du har tagit ditt prov som är avgörande för vart du ska höra av dig.

  1. Uteblivet provsvar på ditt hemtest: Skriv ner namn, provtagningsdatum samt numret på etiketten (7-10 siffror) och maila till följande epost. Observera att de inte kan efterregistrera ditt prov. Laboratoriet kan endast se om något har hänt med provet, inte ge dig provsvar. För provsvar loggar du in på 1177.se.
  2. Uteblivet provsvar från en vårdcentral: kontakta den mottagning där du tog testet.
Till toppen av sidan