Lämna prov och få provsvar om covid-19

Frågor och svar kring positivt antikroppstest för covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Jag har haft bekräftad covid-19 och har gjort ett antikroppstest. Nu det har gått mer än 6 månader – vad ska jag göra?

Ingenting. Utgå från att du kan bli smittad igen och följ de allmänna råden och de rekommendationer som finns.
Det går i nuläget inte att veta om och i så fall hur länge du kommer vara skyddad mot att få covid-19 igen.

Jag var sjuk i mars, testade mig och hade antikroppar. Nu är jag sjuk igen vad gäller för mig?

Om det gått mer än 6 månader sedan du hade covid-19 ska du stanna hemma när du är sjuk och beställa ett pcr-test om du har symtom mer än 24 timmar. 

Jag har antikroppar, men inte min 73-åriga mamma. Ingen av oss verkar vara förkyld. Är det ok att vi åker i samma bil i flera timmar?

Följ de råd som gäller alla invånare, oavsett om man har haft covid-19 eller inte. Alla som bor i Stockholms län uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra än de som man bor tillsammans med.

Jag har en hjärtsjukdom ­- vågar jag träffa min dotter som har fått positivt resultat för antikroppar?

Följ de råd som gäller alla invånare, oavsett om man har haft covid-19 eller inte. Alla som bor i Stockholms län uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra än de som man bor tillsammans med.

Vi har hyrt ett hus under lovet tillsammans med två andra familjer, men endast en familj har antikroppar – hur ska vi göra? Kan vi bo tillsammans?

Följ de råd som gäller alla invånare, oavsett om man har haft covid-19 eller inte. Alla som bor i Stockholms län uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra än de som man bor tillsammans med.

Jag har antikroppar men vet ju inte hur det är med mina barn, eftersom de inte provtas. Kan de ändå få träffa sina mor- och farföräldrar i sommar?

Följ de råd som gäller alla invånare, oavsett om man har haft covid-19 eller inte. Alla som bor i Stockholms län uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra än de som man bor tillsammans med.

Jag har antikroppar men inte mina vänner. Kan vi träffas ändå eller ska jag bara umgås med vänner som har antikroppar?

I nuläget är rekommendationen att endast umgås med personer i det egna hushållet alternativt ett fåtal vänner, oavsett om man har antikroppar eller inte. Följ de allmänna råden.  

I vår familj har vi alla fyra varit sjuka. Vi vuxna har antikroppar – kan vi räkna med att våra barn också har det?

Man räknar med att de som haft covid-19 är immuna i sex månader, det kan dock finnas undantag. När det gäller barnen kan ni i detta fall inte utgå från att de är immuna om infektionen inte har bekräftats med provtagning.

Kan jag leva som vanligt nu när jag har antikroppar?

Nej, du behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.

  • Om du blir sjuk eller förkyld: stanna hemma så länge du har symtom. Har du haft covid-19 de senaste 6 månaderna och får lindriga symtom som du inte behöver söka vård för behöver du inte stanna hemma två dagar extra eller ta något prov för pågående infektion (PCR-prov)
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Handsprit är ett alternativ.
  • Håll avstånd till personer utanför ditt hushåll.
  • På arbetsplatsen gäller samma rutiner för dig som för kollegerna utan antikroppar. Arbetar du inom vård och omsorg innebär det bland annat att fortsätta följa basala hygienrutiner och använda rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Till toppen av sidan