Om covid-19 – coronavirus

Covidbevis

Ett covidbevis är ett dokument som visar att det är lägre risk att du sprider covid-19. Du behöver ett covidbevis som visar att du är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster. Covidbeviset underlättar också vid resor utomlands.

Covidbevis finns i alla EU-länder. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevisen i Sverige. Covidbeviset är gratis.

Det finns tre olika slags covidbevis:

  • Vaccinationsbevis gäller för resor. Det behövs också för att få komma in på vissa ställen. Vaccinationsbeviset är det mest användbara covidbeviset och det som är enklast att få.
  • Testbevis gäller bara vid resor och är ett alternativ om du eller ett barn inte är vaccinerad. Du måste betala själv för provet som du behöver lämna för att få testbeviset.
  • Tillfrisknandebevis gäller bara vid resor. Det är ett alternativ i särskilda fall för dig eller ett barn som inte är vaccinerad.
Till toppen av sidan