OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Bor du med någon som har covid-19?

Innehållet gäller Stockholms län

Hemisolering för den som bor med någon som har covid-19 är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen.

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete. Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införs kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Stanna hemma

Du som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det gäller även barn.

Dessa regler gäller

Om den du bor i hop med har covid-19 ska du också vara hemisolerad. Du kommer i så fall att få besked om det i samband med att den du bor ihop med får ett positivt provsvar via 1177.se. Om den du bor med inte har lyckats provta sig och få ett provsvar bör du ändå följa reglerna.

Reglerna beskrivs i detalj i smittskyddsbladen. I korthet innebär förhållningsreglerna:

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta.
 • Börja räkna från den dag personen som har covid-19 blev provtagen eller dagen då symtomen startade.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittspårningsteamet eller den läkare som behandlar den smittade hjälper dig med läkarintyg. Se nedan.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter tills det gått 14 dagar från den dag din kontakt blev provtagen eller fick symtom.

Smittbärarpenning

Om den du bor med är bekräftat sjuk i covid-19 och du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du få ett intyg för smittbärarpenning. Hur du får ditt intyg beror på var den som är sjuk i hushållet provtagit sig.

 • Om den som är sjuk har provtagit sig via 1177 så tar den provtagna eller den i hushållet som behöver intyg för Smittbärarpenning kontakt med Smittspårningsenheten via chatt i appen Alltid Öppet.

  Så här gör du: öppna appen Alltid öppet -> Smittspårning av Covid-19 -> Kontakta smittspårningsteamet för Covid-19 - > Välj -> Jag har följande fråga
 • Om den som är sjuk har provtagit sig på vårdcentral eller på annan mottagning så tar den provtagna eller den i hushållet som behöver intyg för Smittbärarpenning kontakt med respektive vårdcentral eller mottagning.

För medarbetare i vård och omsorg

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg bör informera din chef om att du har utsatts för smitta eftersom du bor tillsammans med en konstaterat smittad person. Du som inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Tydlig smittskyddslag – du måste skydda andra

Enligt smittskyddslagen måste du som har eller misstänks ha en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta. Det kallas skyddsplikt och betyder att du under den period du kan vara smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll. Alla förhållningsregler finns beskrivna på smittskyddsblad som du kan läsa eller ladda ned.

Vad ska jag mer göra om jag blir sjuk?

De flesta blir bara lite sjuka och klarar sig med egenvård i hemmet, vilket framförallt innebär vila, vätska och febernedsättande. Försök hålla ett avstånd på minst en meter, men gärna två, till dem du bor med om det är möjligt, genom att:

 • vara i ett eget rum
 • inte äta tillsammans med andra
 • inte dela badrum
 • använda egen handduk
 • rengöra/desinficera ytor, till exempel vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet
 • vara noggrann med att tvätta händerna
 • alltid hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.

Jag har nyss haft covid-19 och nu är min man sjuk. Kan jag gå och jobba eller gäller hemisolering?

Har du precis haft bekräftat covid-19 så kan du gå till jobbet, förutsatt att du varit frisk i minst två dygn och hemma totalt sju dagar efter första symtom. Viktigt är ändå att du försätter följa alla rekommendationer så som att tvätta händer, hålla avstånd och endast träffa de du bor med.

Till toppen av sidan