Stroke och blodkärl i hjärnan

Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl

Ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl innebär att en del av en pulsåder har blivit försvagad och utvidgad. Du kan få en hjärnblödning om bråcket brister och du måste då genast få vård på sjukhus. Hur det kommer att gå beror bland annat på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som påverkas.

Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl är vanligast i 50-60 årsåldern men kan förekomma i alla åldrar. Ett pulsåderbråck kan opereras i förebyggande syfte om bråcket upptäcks innan det har brustit. Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl kallas även aneurysm.

Symtom

De flesta som ett har pulsåderbråck i hjärnans blodkärl har inga symtom. Många av bråcken växer eller brister inte. Men ett bråck kan ibland upptäckas om du av andra skäl får hjärnan undersökt med datortomografi eller magnetkamera.

Det är ovanligt, men ett större pulsåderbråck som inte har brustit kan trycka mot bland annat nerverna till ögat. Det kan göra att synen påverkas så att du till exempel ser dubbelt.

Symtom när ett pulsåderbråck har brustit

Du kan få ett eller flera av de här symtomen om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl har brustit:

  • Du får plötslig och svår huvudvärk.
  • Du mår illa eller kräks.
  • Du får krampanfall.
  • Du svimmar eller blir medvetslös.
  • Du blir försvagad i armar och ben.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är orolig för att du har ett pulsåderbråck.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om du eller någon i din omgivning får symtom som tyder på att ett pulsåderbråck har brustit.

Stockholms län

Här hittar du Stockholms läns alla vårdcentraler.

Läs om hur vården för barn och vuxna fungerar i Stockholms län.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Undersökningar och utredningar

På vårdcentralen får du berätta för läkaren varför du är orolig för att du kanske har ett pulsåderbråck. Läkaren kan då skriva remiss för neurokirurgisk bedömning.

För att få ett säkert svar på om du har ett pulsåderbråck behöver du bli undersökt med datortomografi eller magnetkamera.

När ett pulsåderbråck har brustit

Du kommer med ambulans till akutmottagningen på sjukhuset om du har symtom på att ett pulsåderbråck har brustit. Läkaren bedömer bland annat din förmåga att prata och rörligheten i olika kroppsdelar. Läkaren undersöker också om du är stel i nacken och känslig för ljud och ljus.

Du undersöks med datortomografi om läkaren misstänker en hjärnblödning från ett brustet pulsåderbråck. Blödningen kallas subaraknoidal och är en typ av stroke.

Fler undersökningar kan behövas

Du får komma till en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning för fortsatt vård och utredning om undersökningen visade att du har en hjärnblödning från ett brustet pulsåderbråck.

Du undersöks med angiografi, en röntgenundersökning som visar om det finns förändringar eller sjukdomar i blodkärlen. Därefter bedömer läkaren om bråcket behöver opereras genast eller om fortsatta undersökningar behövs.

Behandling

Ett litet pulsåderbråck som inte har brustit behöver du få undersökt regelbundet. Men bråcket opereras vanligtvis bara om det blir större. Större pulsåderbråck kan behöva opereras. Det som avgör är storleken på bråcket och var i hjärnan det har uppstått. Oftast är det inte bråttom, utan operationen hinner planeras in. Du blir då opererad på sjukhusets neurokirurgiska avdelning.

Två olika typer av operation

Ett pulsåderbråck kan behandlas genom en operation och du är då sövd. Kirurgen gör en öppning i skallbenet där bråcket sitter. Med hjälp av ett slags mikroskop kan hen sedan åtgärda pulsåderbråcket med kärlklämmor.

Bråcket kan också behandlas med en annan metod då skallbenet inte behöver öppnas. Kirurgen använder i stället tunna plastslangar som kallas katetrar. De förs till hjärnan från ett blodkärl, vanligtvis i ljumsken men ibland i halsen eller armen. När katetern har nått hjärnan kan bråcket stängas.

Vilken typ av operation som används beror på bråckets storlek, form och var i hjärnan det sitter. Operationen kan ta en till flera timmar.

Akut operation behövs oftast när ett pulsåderbråck har brustit

Du blir vanligtvis vårdad på sjukhusets intensivvårdsavdelning när ett pulsåderbråck har brustit. En operation görs oftast inom det närmaste dygnet för att förhindra ytterligare blödningar och andra komplikationer.

Operationsmetoderna är samma som när operationen görs i förebyggande syfte. Men eftersom du har fått en hjärnblödning krävs intensivvård som ibland innebär vård i respirator. En operation av ett brustet pulsåderbråck innebär större risker och vården tar längre tid.

Så mår du efteråt

När du har fått ett pulsåderbråck opererat i förebyggande syfte får du stanna kvar på en vårdavdelning i fyra till sju dagar. Det är vanligt att ha huvudvärk och känna sig trött, men det brukar kännas bättre inom några dagar.

Efter vistelsen på sjukhus får du vara sjukskriven i två till tre månader beroende på vilka arbetsuppgifter du har. Du kan även få olika former av rehabilitering om det behövs.

När du har fått ett brustet pulsåderbråck opererat

Efter en operation för ett brustet pulsåderbråck vårdas du vanligtvis på sjukhusets intensivvårdsavdelning i sju till tio dagar. Därefter flyttas du till en avdelning för patienter som inte längre behöver intensivvård och får stanna där i ytterligare en till två veckor.

Du blir sjukskriven mellan tre och tolv månader beroende på hur allvarlig skadan har varit. Under sjukskrivningen får du den rehabilitering du behöver genom sjukhusets rehabavdelning.

Vad beror ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl på?

Orsaken till att du får ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl är oftast okänd. Men risken ökar ju äldre du är och om du röker eller har högt blodtryck.

Det är mycket ovanligt att barn föds med pulsåderbråck. Men det finns även en viss genetisk ärftlighet som kan bidra till att du får ett pulsåderbråck senare i livet.

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer är ganska ovanliga efter en förebyggande operation av pulsåderbråck, men ibland kan du få en sårinfektion. Det är oftast inte allvarligt och du får behandling med antibiotika. Djupare infektioner, blödningar eller andra allvarliga komplikationer är ovanliga. Du får då genomgå en kompletterande opereration.

Komplikationer efter operation av ett brustet pulsåderbråck

Det är vanligt med allvarliga komplikationer efter operation av ett brustet pulsåderbråck i hjärnan, men nästan alla som har blivit opererade överlever.

Hjärnan påverkas negativt om en stor blödning uppstår när ett pulsåderbråck har brustit. Det kan leda till att du blir medvetslös och behöver vårdas länge i respirator. Blödningen kan även orsaka en hjärninfarkt, som kan göra att du till exempel blir förlamad i delar av kroppen.  

Du får eftervård som kallas neurorehabilitering för att du ska kunna klara dig så bra som möjligt efter att ha opererats för ett brustet pulsåderbråck.

Råd till närstående

Du som är närstående till någon som fått en hjärnblödning kan påverkas både praktiskt och känslomässigt av sjukdomen. Kanske lägger du mycket tid och engagemang på att stötta och att hjälpa till med kontakter eller besök. Då kan det vara bra att känna till att även du som är närstående kan få stöd i din situation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Du kan få en ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.

Läs mer på 1177.se

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

Till toppen av sidan