Vård nära dig

Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Om du snabbt behöver få vård brukar det gå att ordna så att du får träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. Här berättar vi vad du kan få hjälp med, hur du väljer mottagning och hur du gör för att lista dig hos en vårdcentral.

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du behöver träffa vårdpersonal. Här arbetar framför allt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor, som till exempel distriktssjuksköterskor. Du kan även träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper.

På vårdcentralen behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel

 • Infektioner som feber, ont i halsen
 • Psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter, depression
 • Kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck , astma/KOL
 • Allergier
 • Yrsel
 • Smärta
 • Sårskador

De kan också

 • lägga om sår 
 • ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol. 
 • behandla dig som behöver fotsjukvård
 • göra hembesök
Stockholms län

Ring först och kom ihåg munskydd

Ring alltid före ditt besök om du har luftvägssymtom. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

För att minska smittspridning kan mottagningen bedöma att du behöver bära munskydd. Det gäller i så fall dig som är 16 år eller äldre, och både patienter och medföljande. Har du inget munskydd får du ett av receptionen eller får köpa ett.

Alla vårdcentraler har ansvar för psykisk hälsa

Alla vårdcentraler har ett ansvar för psykisk hälsa och gör en första bedömning när du eller ditt barn söker för psykiska besvär. Vissa mottagningar har fler specialistkompetenser och arbetar i team för att ge stöd och behandling. Om ytterligare stöd behövs hänvisar vårdcentralen dig eller ditt barn till rätt mottagning.

Här kan du läsa mer om hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan få hjälp på vårdcentralen.

Krisstöd via din vårdcentral

Är du orolig för dig själv, en närstående eller är anhörig till någon som är sjuk eller som avlidit då kan din vårdcentral erbjuda krisstödsamtal. Du kan få hjälp och stöd genom att boka ett besök på vårdcentralen, via telefonkontakt eller chatt och videosamtal i de fall som vårdcentralen erbjuder det.

Alla vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog.

Du kan också boka ett krisstödssamtal via appen Alltid öppet. Det kan du göra även om du inte är listad på en vårdcentral som är ansluten där.

Öppettider

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8:0017:00 varje vardag. Alla har rådgivning på telefon och kan göra hembesök. Många mottagningar erbjuder också så kallad öppen mottagning vissa tider i veckan, då du kan komma utan att ha bokat tid.

Här hittar du samtliga mottagningar i Stockholms län. Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du också beställa en tid hos din mottagning genom att logga in

Videobesök?

Ofta kan du också chatta eller ha videobesök med din vårdcentral. Kolla med din mottagning vilka alternativ som de erbjuder. När det gäller den regionägda vården finns det till exempel sådana möjlighet i appen Alltid öppet. 

Vissa mottagningar har kvälls- och helgöppet

Om du behöver vård när mottagningen har stängt och du bedömer att det inte kan vänta till nästa dag, kan du i vissa delar av länet få hjälp på en kvällsöppen vårdcentral. Det finns ännu ingen lista på vilka vårdcentraler som har kvällsöppet, men på följande sida visas alla mottagningarna och deras öppettider.

Om att ”lista sig” på en vårdcentral

I Stockholms län kan du själv välja vilken vårdcentral du vill vara listad på. Den vårdcentral som du väljer får en grundersättning från Region Stockholm för varje listad patient. Det får de även om du inte besöker dem på ett tag. Vårdcentralen använder pengarna för att kunna planera sin verksamhet och till exempel ha rätt bemanning. För dig som patient kan det vara en trygghet att träffa någon som redan känner till din sjukdomshistoria.

Viktigt att känna till:

 • Det finns inga krav på att vara listad för att få vård. Du som har valt att inte lista dig har alltid rätt att få vård.
 • Om du behöver akut hjälp, kan du få den på vilken vårdcentral som helst, även om du är listad på en annan mottagning. Du behöver alltså inte lista om dig. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad, alternativt be att få lista om dig.
 • Om du har omfattande medicinska behov som kräver närhet till en vårdcentral, kan du i vissa fall lista dig vid den mottagning som ligger närmast din bostad, även om den har kö. Kontakta då mottagningen som gör en bedömning av ditt medicinska behov.
 • Om du har basal hemsjukvård kan du kontakta den vårdcentral som utför dessa tjänster, och be om att bli listad där. Har mottagningen en listningskö kan du få förtur.

Så listar och avlistar du dig

Du kan kontakta vilken vårdcentral som helst för att lista dig där. Du kan också önska att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper.

 

Du väljer under rubriken Vårdval

Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem anmälas. När som helst kan ni välja att lista er på en annan vårdcentral.

Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.

Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till vårdcentralen: 
Valblankett för vuxna (PDF)    
Valblankett för barn/ungdomar (PDF) (fylls i av vårdnadshavare) 

Om det inte finns plats

Det kan hända att den mottagning eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan mottagning. Om du väljer att lista om dig på annan mottagning under tiden som du står på väntelista så förlorar du din plats i väntelistan. Det är alltid ditt senaste val som gäller.

Om läkaren du valt har väntelista kontaktar mottagningen dig.

Sammanfattningsvis - tänk på att:

 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget
 • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort
 • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har fullt
 • Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort
 • Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad men Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad. Då vet du också med säkerhet att du omfattas av vårdgarantin. 

Vill du inte vara listad på någon vårdcentral?

För att få tillgång till vårdgarantin behöver du söka vårt på den vårdcentral där du är listad, men om du av något skäl vill avlista dig skickar du ett brev till adressen nedan. Skriv "Avlistning" i ämnesraden. 

      SLL-IT, ListOn
      Box 22550
      104 22 Stockholm

 Brevet ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • datum
 • underskrift.

Vill du välja vårdcentral i en annan region?

Vill du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i en annan region är det bara att ta kontakt med vårdcentralen och boka en tid.

Vill du lista dig på en vårdcentral i en annan region gäller lite olika regler. Läs mer om hur det fungerar i listan nedan.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Be din nuvarande mottagning att föra över din journal

Den nya vårdcentralen kan inte automatiskt se din gamla journal. Om du vill att de ska se den, måste du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på den nya mottagningen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen.

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region. Det är också din regions regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

Till toppen av sidan