OM CORONA I STOCKHOLMS LÄN

Om dina vårdbesök

Innehållet gäller Stockholms län

En del vårdbesök har skjutits upp i och med corona, men det är viktigt att att du går på dina inbokade vårdbesök om du inte fått besked om annat.

Många vårdbesök som inte är akuta eller som kan vänta skjuts upp för att frigöra sjukvårdspersonal till arbetet med covid-19.

Det gäller däremot inte alla planerade besök. Du kan alltid räkna med att bli kontaktad av din vårdgivare om ditt bokade besök eller planerade operation skulle behöva skjutas upp. Om de inte hör av sig, kan du utgå från att besöket blir av som planerat.

Ska jag kontakta mottagningen?

Nej, mottagningen kommer att kontakta dig om det skulle bli aktuellt att skjuta upp ditt besök. 

Förändringar i vården

  • Folktandvården har i maj nu öppnat merparten av sina kliniker och tar emot dig som behöver akut tandvård och tandvård där fördröjd behandling kan leda till framtida besvär. Ring mottagningen först om du behöver tandvård.
  • Om du är eller kan vara smittad av covid-19 och har ett tandvårdstödssintyg från Region Stockholm kan du få akut tandvård i ditt hem eller äldreboende. Läs mer om detta här.
  • För att följa Folkhälsomyndighetens beslut om att minska smittspridningen ställs screeningsprogrammen in för vissa cancerformer in under en period.
  • Även den privatdrivna vården har också förändrat sin verksamhet. Ersta sjukhus bedriver nu endast akutvård och Sophiahemmet drar ner på operationsverksamheten.

Sjukresor

Är du 70 år eller äldre eller i riskgrupp och har ett inplanerat vårdbesök har du rätt till sjukresor till vård och behandling. Du får däremot inte vara smittad av Covid-19 eller ha misstanke om smitta. Kontakta den vårdgivare du ska besöka.

Ny fältenhet för dig som ska ta ett "vanligt" blodprov

Behöver du ta blodprov, men drar dig för att sätta dig i väntrummet? Då kan du åka till Solna och besöka den nya provtagningen ute i det fria.

Besöksstopp och tillfälliga regler för medföljande

Många äldreboenden och sjukhusavdelningar tar inte emot besökare just nu. Även barnmorskemottagningar och förlossningskliniker har möjlighet att besluta om partner kan vara med vid undersökningar och förlossning.

Region Stockholm slopar avgift för sen avbokning

I Stockholms län har man också beslutat att slopa den avgift som tidigare krävts, när du behöver boka av din tid hos läkare mindre än 24 timmar innan ditt bokade besök. Det gäller om du har förkylningssymtom, och du behöver ändå höra av dig till din mottagning.

Klartecken för successiv uppstart av screening

Invånare i Region Stockholm kommer nu åter successivt att kallas till de nationella screeningprogrammen för cancer och för bråck på stora kroppspulsådern i magen. Dessa har tillfälligt pausats för att begränsa smittspridningen.

Planerad vård skjuts upp till efter sommaren

Behovet av vård för covid-19 bedöms vara fortsatt stort under sommarperioden. Därför har Region Stockholm beslutat att viss planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser skjuts upp till och med den 31 augusti. Även sjukvårdspersonal från privata vårdgivare som lånats ut förlängs under sommarperioden.

Patientavgifter för dig som har covid-19

Covid-19 har klassats som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att undersökning, vård och behandling av covid-19 enligt smittskyddslagen ska vara kostnadsfri.

Som patient behöver du därför inte betala någon avgift för besök i öppen vård om orsaken till besöket är symtom som beror på misstänkt covid-19. Det är den behandlande läkaren som bedömer om det finns misstanke om covid-19 och om besöket därför ska vara kostnadsfritt.

Undantag:

  • Om du söker vård av annan anledning, till exempel en bruten fot, men på grund av luftvägssymtom behöver vårdas isolerat, betalar du avgift för besöket.  
  • Om du läggs in på sjukhus betalar du som är 18-85 år en avgift 100 kronor per vårddag för mat och logi.
Till toppen av sidan