OM CORONA I STOCKHOLMS LÄN

Om smittspårning

Innehållet gäller Stockholms län

När någon fått en smittsam sjukdom är det viktigt att stoppa eller minimera spridningen. Vården vill ta reda på hur personen fått sjukdomen och om några andra människor kan ha smittats. Som helhet syftar smittspårningen till att förhindra att fler blir smittade och sjuka.

Så går smittspårning till

När en person är sjuk och provtas kan provsvaret visa att patienten har en smittsam sjukdom. Om det är en sjukdom som ska smittspåras, till exempel en sjukdom som är smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen, måste sjukdomen smittspåras av vårdpersonalen.

Personalen pratar med patienten och ställer frågor beroende på vilken smittsam sjukdom det är. Om det är en sjukdom som smittar via mat frågar man vad och var patienten ätit, om det är en sjukdom som smittar via kontakt med andra människor ställs frågor vilka man har träffat och var man varit.

Därefter försöker man ta reda på vad det är som patienten ätit och stoppa vidare spridning av det. Gäller det kontaktsmitta, försöker vården få kontakt med de personer som patienten träffat och få dessa provtagna för att de ska få besked om att de är smittade och genom det kunna stoppa smittspridningen.

Vården kontaktar personer som varit i kontakt med den som är sjuk

De som kontaktas i en smittspårning och som uppmanas att provta sig informeras bara att de varit utsatta för en risk att smittas och inte om vem som kan ha smittad dem. Den informationen har hälso- och sjukvårdssekretess och ska aldrig avslöjas. Patientsekretessen är därför en mycket viktig princip.

I vissa lägen behöver dock hela befolkningen informeras om en pågående smittspridning och vilka råd som finns för att skydda sig själv. Exempel på det är: influensa, covid-19 och den så kallade vinterkräksjukan

Dina rättigheter och skyldigheter

Som privatperson ska du söka vård om du tror att du har fått en smittsam sjukdom och samarbeta för att vården ska kunna ta de tester som är nödvändiga. Om det visar sig att du bär på en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom behöver du i vissa situationer berätta vilka andra personer du varit i kontakt med under en viss tidsperiod för att vårdens personal ska förstå varifrån du kan ha fått sjukdomen.

Dessutom kan andra personer varit utsatta för smitta från dig när du är eller har varit sjuk och ska därför också erbjudas provtagning.

Om du har fått en allmänfarlig sjukdom har du rätt till fri sjukvård och om du inte får arbeta kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan – läs mer här

Du är enligt lag tvungen att följa de instruktioner du får från sjukvården för att sjukdomen inte ska spridas vidare.

Fråga: Vilka regler gäller om jag är sjuk och måste hålla mig isolerad?

Svar: Allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar som till exempel Covid-19 lyder under smittskyddslagen. Detta innebär att du som bär på sjukdomen ska följa speciella förhållningsregler för att förhindra att smittan sprids till andra människor.

Under den tidsperiod som läkaren bestämmer ska du:

  • inte gå till arbete eller skola
  • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk. 
  • hålla kontakt med din läkare 
  • informera andra vårdgivare om att du är smittad. 

Om du är sjuk eller misstänks vara smittad ska du enligt smittskyddslagen dessutom skydda personer i den egna omgivningen. Det kallas för skyddsplikt. Det innebär att du under tiden som du är sjuk eller väntar på testsvar:

  • inte ska träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan eller arbetet, eller gå och handla i din butik.
  • inte resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg 

Allt för att undvika att andra människor i onödan utsätts för risk att smittas.

Till toppen av sidan