OM DITT PROVSVAR

Provsvaret visar att jag har antikroppar

Innehållet gäller Stockholms län

Provresultatet visar att du har antikroppar mot covid-19. Vad ska du tänka på nu?

Ditt provresultat visar att du har utvecklat antikroppar mot covid-19. Det betyder att du har haft covid-19.

Antikroppstest, eller serologiskt test, har mätt om det finns antikroppar mot virus i ditt blod. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-CoV-2. Eftersom ditt provsvar visar att du har antikroppar mot SARS-CoV-2 är det tecken på att du varit sjuk i covid-19. 

Antikroppar innebär att du sannolikt har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Enligt Folkhälsomyndigheten ger antikroppar ett helt eller delvis skydd mot ny infektion av covid-19 i upp till ett halvår.

Kan jag nu träffa andra som inte har antikroppar?

Ja, om du inte har några symtom, innebär ett positivt testresultat att du i större utsträckning kan umgås med andra personer. även de som tillhör någon riskgrupp eller är 70 år eller äldre.

Även du som tillhör en riskgrupp, kan i större utsträckning träffa närstående om testet visade att du har antikroppar.

Kan jag leva som vanligt igen om jag har antikroppar?

Nej, du behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna.
  • Hålla avstånd till personer utanför din umgängeskrets
  • På arbetsplatsen: Tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Gäller detta svar alla antikroppstester?

Ett antikroppstest behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Råden på denna sida är för dig som har testats positivt för antikroppar med ett test som uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda, vilket de tester gör som är bokade genom 1177.se och Werlabs.

Fler frågor och svar för dig som fått besked om att du har antikroppar hittar du här.

Till toppen av sidan