Andra former av vård i Stockholms län

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Innehållet gäller Stockholms län

Om du är svårt sjuk och hellre vill vårdas hemma än på sjukhus, kan du få avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Det är din läkare som bedömer om du kan få ASiH. Bor du i Stockholms län kan du själv välja från vilken enhet ASiH-teamet ska komma från.

ASiH är ett alternativ till att vara inlagd på sjukhus. Med ASiH kan du få lika teknisk avancerad vård hemma som på sjukhuset, såsom dropp, syrgas, intravenös antibiotika och blodtransfusioner. Du kan få täta besök men behöver du kontinuerlig övervakning dygnet runt måste du läggas in på sjukhus.

Till toppen av sidan