HAR DU FÅTT EN REMISS OCH SKA VÄLJA MOTTAGNING?

Specialisttandvård – barn och unga

Innehållet gäller Stockholms län

För att ditt barn ska få tandvård hos en specialisttandläkare behöver du en remiss. Ditt barns allmäntandläkare bedömer om ditt barn har behov av specialisttandvård. Du kan själv välja vilken mottagning du vill gå till.

Om ditt barns allmäntandläkare bedömer att ditt barn behöver tandreglering, kontaktar hen en urvalstandläkare. Du kan inte välja urvalstandläkare. Om urvalstandläkaren kommer fram till att ditt barn behöver tandreglering och att den ska bekostas av Region Stockholm kan du välja vilken av följande tandregleringsspecialister som ska utföra behandlingen.

Utöver tandreglering, finns det en rad specialiteter inom området tandvård för barn och ungdomar:

  • Pedodonti är en specialitet som utreder och behandlar barn med svåra sjukdomar som påverkar munhälsan, svårt tandvårdsrädda barn och barn som behöver tandvård under narkos.
  • Inom oral kirurgi eller käkkirurgi utförs bland annat svårare tandborttagningar.
  • Odontologisk radiologi är en specialitet som utför röntgenundersökningar som ofta kräver särskild utrustning, exempelvis panoramaröntgen och datortomograf.
  • Oral protetik är en specialitet som behandlar barn med svåra medfödda tandskador. Protetikern sätter in kronor, broar och ibland implantat.
  • Bettfysiologi är en specialitet som utreder och behandlar svåra störningar i bett- och tuggsystemet.
  • Inom endodontin behandlas tandpulpans sjukdomar. Endodontisten utför bland annat svårare rotbehandlingar.
  • Parodontologi är en specialitet som utreder och behandlar tandlossningssjukdomar.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.  
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan