Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Mottagningar som ger specialiserad neurologi

Innehållet gäller Stockholms län

Om du behöver göra ett nybesök hos en neurolog ska du först kontakta din vårdcentral. Om läkaren där bedömer att du behöver träffa en neurolog skickar hen en remiss till en neurologmottagning.

Om läkaren ska skicka en remiss, kan du själv välja till vilken av följande neurologmottagningar den ska skickas till.

Remissen behövs för att mottagningen ska kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård.

Boka om eller boka av besök

Genom att logga in kan du själv boka om eller boka av ett besök. Där kan du även förnya recept.

Vad kostar det?

Följande avgifter gäller i Stockholms län. Högkostnadsskydd och frikort gäller på mottagningarna.

Till toppen av sidan