Specialistmottagningar i Stockholms län

Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du information om olika specialistmottagningar i Stockholms län. Du behöver remiss för att de säkert ska kunna veta att denna behandlingsform är den bästa för dig och för att utesluta att du kan behandlas på din vårdcentral eller av någon annan specialist. Du kan följa din remiss genom att logga in här på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen.

Innehåll - Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Visa innehåll som:
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

Barn under sex månader kan få akuttid hos barnläkare samma dag.

Hudmottagningar

Om du har fått remiss till en hudspecialist, kan du kontakta någon av följande godkända mottagningar.

Logopedmottagningar

Om du har fått remiss till en logoped kan du själv välja vilken av följande logopeder du ska kontakta.

Mottagningar som utför ryggkirurgi

Om du har fått remiss till ryggkirurgi, kan du kontakta någon av följande godkända mottagningar.

Mottagningar som ger specialiserad neurologi

Om din läkare har bedömt att du behöver neurologisk vård kan du välja mellan följande godkända mottagningar.

Mottagningar för specialisttandvård – barn och unga

Om ditt barns allmäntandläkare bedömer att ditt barn behöver specialisttandvård kan ni välja bland följande mottagningar.

Mottagningar som utför höftprotesoperationer

Om du har fått en remiss för att få en ny höftled kan du kontakta någon av följande godkända mottagningar.

Mottagningar som utför knäprotesoperationer

Om du har fått en remiss för att få en ny knäled kan du kontakta någon av följande godkända mottagningar.

Ortopedimottagningar i Stockholms län

Behöver du träffa en ortopedisk specialistläkare för bedömning eller vård kan du välja bland de mottagningar som blivit godkända av Region Stockholm.

Palliativ slutenvård i Stockholms län

Vid en obotlig sjukdom eller i livets slutskede kan man få vård av följande enheter.

Mottagningar som utför neurofysiologiska undersökningar

Om din läkare har bedömt att du behöver en klinisk neurofysiologisk undersökning, kan du välja mottagning i Region Stockholm.

Öron- näs- och halsmottagningar

Om din läkare bedömt att du behöver träffa en öron-, näs- och halsspecialist kan du välja bland följande mottagningar.

Vilka mottagningar kräver remiss?

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då kan du behöva en remiss för att få komma dit.

Till toppen av sidan