Andra former av vård i Stockholms län

Astma-/KOL-mottagningar

Innehållet gäller Stockholms län

En del vårdcentraler, som även kan kallas för husläkarmottagningar, har särskilda mottagningar för dig med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med särskild kompetens inom astma och KOL.

Astma-/kol-mottagningen utreder, behandlar och följer upp dig som har astma och/eller KOL. Här ska finnas en astma-/kol-sjuksköterska som du kan beställa tid hos eller få rådgivning av via telefon.

Du kan också bli erbjuden utbildning i hur du stärker kontrollen över din sjukdom. Till exempel kan du få hjälp att sluta röka.

Följande astma-/KOL-mottagningar finns i Stockholms län.

Till toppen av sidan