Olika vårdformer

Företagshälsovård (Företagshälsan)

Innehållet gäller Stockholms län

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns företagshälsovård att tillgå för de anställda beroende på hur arbetsförhållandena ser ut och vad som krävs på den enskilda arbetsplatsen.

Företagshälsovården (Företagshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. De arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. De identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 

Man brukar prata om företagshälsovård som begrepp när det gäller hela branschen och företagshälsa mer när det gäller mottagningarna. De flesta som arbetar inom företagshälsovården kallar sin verksamhet för företagshälsa.

Företagshälsan måste anlitas om arbetsgivaren inte själv kan hantera arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsmiljölagen innebär att du har rätt till en bra arbetsmiljö och att sjukdomar och olycksfall i ditt arbete måste förebyggas och undvikas. Dina arbetsförhållanden ska anpassas efter dina förutsättningar och har du varit sjukskriven en längre tid ska du få hjälp att börja arbeta igen.

På en del arbetsplatser finns det en egen intern företagshälsa inbyggd i verksamheten men de flesta anlitar fristående företagshälsovårdsföretag. Företagshälsovården är privat och betalas helt av din arbetsgivare.

Till toppen av sidan