Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Skador av läkemedel

Innehållet gäller Stockholms län

I Sverige finns en unik kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Om du anmäler en skada får du ditt fall utrett av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. En handläggare på försäkringsbolaget utreder skadan tillsammans med en medicinsk rådgivare som är expert på området. Om försäkringsvillkoren är uppfyllda så utbetalas en ersättning.

Efter neurosedynkatastrofen på 60-talet insåg man att personer som skadas av läkemedel borde ha ett ersättningsskydd. Tillverkare och importörer av läkemedel bildade Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF), och har en nu gemensam läkemedelsförsäkring. Nästan alla läkemedelsföretag är med i föreningen. Du kan se om ett läkemedel ingår i läkemedelsförsäkringen på FASS.se.

Anmäl skada till Läkemedelsförsäkringen

Om du tror att du skadats av ett läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du göra en anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Även kända biverkningar kan ersättas om de är oväntade och allvarliga. Läkemedelsförsäkringen omfattar inte skada orsakad av naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läkemedel. Vissa växtbaserade läkemedel kan dock omfattas.

Läkemedelsförsäkringen ersätter inte heller skador orsakade av läkemedel som köpts via internet såvida det inte är ett apotek som är godkänt för internethandel. Om det är godkänt finns en särskild EU-gemensam symbol på webbsidan som visar att handeln är laglig. Du måste göra din anmälan senast inom 10 år från det du slutade att använda läkemedlet. Om du väljer att inleda eller fullfölja en process i domstol efter att ha fått information om ersättningsmöjligheterna i läkemedelsförsäkringen så förlorar du rätten till eventuell ersättning från försäkringen.

Om du har frågor om läkemedelsskador eller läkemedelsförsäkringen kan du vända dig till:

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm
Telefon: 08 – 462 37 00

Kortfattad information om försäkringen samt blanketter för skadeanmälan på de vanligaste invandrarspråken finns på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB

De språk som informationen översatts till är:

  • arabiska
  • bosniska/ serbokroatiska /kroatiska
  • engelska
  • persiska/farsi
  • somaliska
  • sorani/kurdiska
  • spanska

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med en bedömning som Läkemedelsförsäkringen gjort i ett ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare. Om ni inte lyckas lösa problemet kan du vända dig till Läkemedelsskadenämnden och överklaga beslutet.

Läkemedelsskadenämnden är en oberoende instans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister. Adressen är:

Läkemedelsskadenämnden 
Box 24127 
104 51 Stockholm
Telefon 08-522 787 48

Ersättning för felaktig läkemedelsförskrivning

Ett läkemedel ska alltid väljas i samråd med dig, med hänsyn till dina behov. Om du anser att läkaren skrivit ut fel typ av läkemedel eller att du har fått en felaktig dosering, har du möjlighet att få ersättning från vårdgivaren. Det kan till exempel vara så att läkaren vet att du har allergi, och ändå skrivit ut ett läkemedel som förstärker allergiska reaktioner.

Kontakta vårdgivaren direkt om du önskar ersättning för ett felförskrivet läkemedel. De ska granska alla fall och lämna ersättning när det är uppenbart att förskrivaren har gjort fel. Enbart det faktum att du upplever obehag eller andra kända bieffekter är däremot inte grund för ersättningsanspråk.

Till toppen av sidan