Kostnader och ersättningar

Skador av läkemedel

Innehållet gäller Stockholms län

I Sverige finns en unik kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Om du anmäler en skada får du ditt fall utrett av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. En handläggare på försäkringsbolaget utreder skadan tillsammans med en medicinsk rådgivare som är expert på området. Om försäkringsvillkoren är uppfyllda så utbetalas en ersättning.

Efter neurosedynkatastrofen på 60-talet insåg man att personer som skadas av läkemedel borde ha ett ersättningsskydd. Tillverkare och importörer av läkemedel bildade Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF), och har en nu gemensam läkemedelsförsäkring. Nästan alla läkemedelsföretag är med i föreningen. Du kan se om ett läkemedel ingår i läkemedelsförsäkringen på FASS.se.

Till toppen av sidan