KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Fri tandvård för barn och unga

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till Folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Sök efter tandvårdsmottagningar

Stockholms län

Välja tandvårdsmottagning

I Stockholms län kan alla barn mellan 3 år och 23 år skriva in sig vid en tandvårdsmottagning. Om ditt barn inte finns inskriven vid någon mottagning, kallas barnet till en mottagning i området där ni bor.

Region Stockholm skickar hem ett vykort till alla familjer med barn som ska fylla tre år. Även nyinflyttade i Stockholms län får ett vykort hemskickat. På vykortet kan du läsa om rätten att välja tandvårdsmottagning.

Det går att byta tandläkare när som helst


Om du vill byta tandläkare så kontaktar du själv tandvårdsmottagningen. Detta gäller oavsett om du vill byta till Folktandvården, till en privat tandläkare eller till Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan. Ditt barn kan vara skriven hos alla tandvårdsmottagningar som är godkända av Region Stockholm.

Tala alltid om för den nya tandläkaren att ditt barn har varit hos en annan tandläkare tidigare.

Det kan hända att mottagningen du väljer inte har möjlighet att ta emot fler patienter. Då kan mottagningen tacka nej och hänvisa till en annan tandvårdsmottagning.

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Stockholms län

Personuppgiftsansvar vid tandvård i Stockholms län

Vårdgivaren har ett ansvar att informera om hur dina personuppgifter hanteras. Information finns att hämta hos vårdgivaren, oftast på hemsidan. Inom den privata vården är det företaget eller den verksamhet som bedriver vården som är ansvariga för sin hantering av personuppgifter.

Information om hur man behandlar personuppgifter i vården finns att läsa på sidan.

Till toppen av sidan