Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

BESTÄLL PROVER

Mer information Säkerhetsprover

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du information om de ingående proverna. Värden som ligger utanför gränsvärdena är i många fall normala, varken utredning eller ändrad behandling behövs. Vissa prover ingår i ett större provtagningspaket och bör inte tolkas separat.

Du kommer att få ditt svar i din inkorg samtidigt som svaret skickas till din vårdgivare. Om ett provsvar avviker mycket kontaktar laboratoriet din vårdgivare som i sin tur kontaktar dig.

Om du har frågor kontakta alltid din vårdgivare.

Följande prover ingår:

 • Hemoglobin (Hb)
  vanligt blodvärde, transporterar syre till kroppen
  – vårdgivare ska kontaktas vid låga värden, under 117 för kvinnor, 134 för män. 
  – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid höga värden, över 153 för kvinnor, 170 för män vid flera tillfällen.
 • Leukocyter (LPK)
  vita blodkroppar, viktigt för immunförsvaret
  - vårdgivare ska kontaktas vid värden som understiger 3,5 
  - diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid värden som överstiger 8,8
 • Trombocyter (TPK)
  blodplättar som behövs för att blodet vid en blödning ska kunna stelna
  – vårdgivare ska kontaktas vid värden under 165 för kvinnor och värden under 145 för män
  – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid värden som överstiger 387 för kvinnor och 348 för män
 • ALAT (”levervärde”)
  - Värden under 1,3 för kvinnor och 1,8 för män innebär ingen åtgärd. - Värden 1,3 – 1,6 för kvinnor och 1,8 – 2,4 för män, fortsätt behandlingen och ta om prov om 2 veckor. 
  - Kontakta din vårdgivare vid värden över 1,6 för kvinnor och 2,4 för män.
 • Kreatinin (”Njurfunktionsvärde”)
  - diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid förhöjda värden
 • SR, CRP (”inflammationsvärden”)
  Värdet diskuteras med vårdgivare i samband med planerad kontakt.
  Om du har ett förhöjt värde och feber kan det röra sig om en infektion. Kontakta vårdgivare för rådgivning.

 

Till toppen av sidan