BESTÄLL PROVER

Behandlingsremiss - klamydia hemtest

Innehållet gäller Stockholms län

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal

Behandlingsremiss - klamydia hemtest

Patienten har tagit prover för klamydiahemtest via 1177 Vårdguiden.

Provet är positivt och analyserat på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandling, smittspårning och fallanmälan måste ske enligt aktuella riktlinjer, Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap 4 §. Kontrollera patientens identitet genom legitimation/id-handling.

Du som behandlande vårdpersonal måste snarast informera STI-mottagningen att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt:

Till toppen av sidan