OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Läget i Stockholm just nu

Innehållet gäller Stockholms län

21 januari: Smittspridningen avtar nu något och många på äldreboendena har fått sin första vaccination. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en gradvis återgång till undervisning på plats för gymnasieelever. Det är dock viktigt att fortsätta följa rekommendationerna och att använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

En mobil provtagningsbuss i Tensta och Husby har nu öppnat upp för drop-in provtagning. Dit kan invånare med symtom på covid-19 gå för att bli provtagna utan att boka tid. Vid bussen finns sjukvårdsutbildad personal som talar flera olika språk. 

Man startar med drop-in provatgning i Tensta och Husby, men kommer att bygga ut med flera provtagningsbussar under våren. 

Här kan du läsa mer om de mobila provtagningsbussarna

Om barn och undervisning

Generellt gäller att skolorna ska vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.

Beroende på hur det lokala smittskyddsläget ser ut, rekommenderar Folkhälsomyndigheten en gradvis återgång till undervisning på plats. För gymnasieeleverna innebär det att maximalt 80 procent av undervisningen ska ges på distans. Rekommendationen gäller till och med den 1 april.

När det gäller högstadiet kan skolorna själva besluta om distansundervisning om de bedömer att övriga smittskyddsåtgärder inte är tillräckliga.

Barn som är födda 2005 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är född 2004 eller tidigare och åker kollektivtrafik ska använda munskydd för att minska smittspridningen. Rekommendationen gäller under rusningstid, som är klockan 07-09 och 16-18 helgfria vardagar.

Behovet av munskydd kan finnas även under andra klockslag och dagar när många reser. Därför är det bra att du som åker buss, tåg eller tunnelbana alltid har med dig ett munskydd att använda vid behov.

Även om du använder munskydd så är det ett komplement för minskad smittspridning. Det viktigaste är fortfarande att du:

  • Stannar hemma vid symtom
  • Håller avstånd
  • Har en god handhygien
  • Umgås endast i en mindre krets
  • Undviker situationer med trängsel

Använd andra färdmedel än kollektivtrafik, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla eller åka egen bil. Då minskar risken för trängsel och att smitta sprids. Du som har möjlighet ska fortsätta arbeta hemifrån.

Läs mer om munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari 

Vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Då det finns mer vaccin att fördela har också erbjudandet om vaccination utökats. Hos flera akutsjukhus har vårdpersonal inom bland annat IVA fått sina första vaccindoser och erbjudande om vaccination har gått ut till medarbetare inom kommunal vård och omsorg.

Längst har vaccinationerna kommit inom särskilda boenden för äldre. Där kan äldre snart få en andra dos av det vaccin som reserverats för dem hos respektive vårdgivare.

Viktigt att veta är att det fortfarande inte går att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering just nu. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Läs mer på Sll.se

Har du funderingar och frågor kring vaccination mot covid-19? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information.

Lägesrapport

sll.se hittar du dagliga uppdateringar om hur många som just nu är konstaterat sjuka i covid-19 i Stockholms län, och hur många som vårdas på sjukhus.

Tidigare och mer utförliga lägesrapporter finns på Region Stockholms webbplats.

Statistik från Folkhälsomyndigheten kring antalet smittade per kommun.

Provtagning (uppdateras på tisdagar)

Här hittar du aktuell information om hur många som provtagits för covid-19 och hur sjukdomsläget ser ut just nu i Stockholms län.

Har du symtom och behöver provta dig? Läs om provtagningen på följande sida.

Om du nyligen har varit i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien

Har du rest från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien eller Norge till de senaste 14 dagarna ska du stanna hemma medan du väntar på att få/kunna provta dig för covid-19 och tills du har fått provsvaret. Du rekommenderas att ta ett första prov direkt efter resan samt på den femte dagen efter det att du kommit till Sverige från något av dessa länder.

Stanna hemma i minst sju dagar efter att du kom till Sverige. Det gäller också barn i förskola och skola. Undvik under hela denna tiden att ha nära kontakter och tvätta händerna ofta och noga.

Bor du tillsammans med andra, som inte varit i i dessa länder, bör de också stanna hemma i väntan på dina provsvar, även förskolebarn och skolbarn.

Om du testar positivt för covid-19 kommer vården ge dig förhållningsregler så att du inte riskerar att föra smittan vidare till andra.

Så här testar du dig

Minska risken att du och andra får covid-19

Bor du med någon som har covid-19

Information in English

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skärpta restriktioner i hela landet

Det gäller fortfarande skärpta råd i hela landet, läs mer om vad detta innebär. Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndigheten.se.

Om hemisolering

Alla, även symtomfria barn i för- och grundskola, ska stanna hemma om någon som de bor med har konstaterad covid-19. Alla i hushållet ska då stanna hemma i 7 dagar. Läs mer här.

Du kan bidra till minskad smittspridning

För att minska smittspridningen följer och förmedlar Region Stockholm de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten föreslår:

  • Tvätta händerna noga i minst 30 sekunder när du har varit ute.
  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.
  • Jobba hemifrån om du kan, på så sätt minskar trängseln i kollektivtrafiken så att de som verkligen behöver ta sig till jobbet kan göra det.
  • Håll två meters avstånd till andra när du tillexempel behöver handla eller röra dig utomhus. Det förekommer en del olika rekommendationer när det gäller lämpligt avstånd. I Stockholm rekommenderar smittskyddsläkaren ett avstånd på cirka två meter. Studier har visat att en droppsmitta som regel inte når längre än någon meter innan den faller till marken. För att vara på den säkra sida säger vi två meter, så ofta du kan. Flera andra länder har liknade rekommendationer. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, anger 6 feet, vilket är drygt 1,8 meter 
  • Tänk också på att du som bor i hop med någon som konstaterats ha covid-19 behöver följa riktlinjerna för hemisolering.

Vill du hjälpa oss att sprida informationen?

Vi har tagit fram affischer och information om hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen. Har de nått fram till dig där du bor? I annat fall får du gärna hjälpa till genom att skriva ut och sätta upp i ditt trapphus, på din arbetsplats, i din butik eller på promenadstigen. Tusen tack för din hjälp!

Observera att tabellen går att scrolla i sidled.

tvatta-handarnainstr.jpg ny bild.jpg 2-metersregeln.jpg stannahemma.jpg Fira säkert-guiden.PNG Såsmittar-sv.jpg
Affisch A4: Tvätta händerna Affisch A4: Stanna hemma Affisch A4: 2-metersregeln Affisch A4: Stanna hemma - text med direktnummer för andra språkgrupper Affisch: Fira säkert-guiden Affisch liggande A4: Så smittar coronaviruset
Affischen ovan på olika språk

Informationskampanj på flera språk

Mycket information har översatts till flera språk. Det finns även information på teckenspråk.

Mer information

Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom, sök i första hand information på Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation.se, i andra hand ringa 113 13.

Nyheter på 1177.se

Region Stockholms webbplats 

Folkhälsomyndigheten

Till toppen av sidan