VÅRDKONTAKTER PSYKISK HÄLSA FÖR BARN

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

Innehållet gäller Stockholms län

I Stockholms län finns drygt 35 barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tar emot barn som behöver träffa en barnspecialist.

Vissa mottagningar har ytterligare specialisering:

Följande mottagningar tar emot barn och ungdomar mellan 0-17 år för bedömning och behandling av milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar). Det kan till exempel handla om symtom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utåtagerande beteende. På länken finns även de husläkarmottagningar som har samma uppdrag.

Följande mottagningar utreder och behandlar barn som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet.

Följande mottagningar behandlar barn och unga mellan 4-17 år för sjukdomar kopplade till övervikt och fetma. Här finns även gruppverksamhet där sjukgymnast och dietist deltar.

Till toppen av sidan