Stockholm

Isolering - vad ska jag tänka på?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Hej! Jag undrar vilka regler som gäller om jag är sjuk och måste hålla mig isolerad?

Svar

Allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar som till exempel Covid-19 lyder under smittskyddslagen. Detta innebär att du som bär på sjukdomen ska följa speciella förhållningsregler för att förhindra att smittan sprids till andra människor.

Under den tidsperiod som läkaren bestämmer ska du:

  • inte gå till arbete eller skola
  • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk.
  • Inte träffa någon utom dem du bor ihop med
  • inte resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg
  • hålla kontakt med din läkare
  • informera andra vårdgivare om att du är smittad.

Dina familjemedlemmar kommer att få egna förhållningsregler och rekommendationer.

Du kan få stöd genom så kallad smittbärarpenning under tiden du är isolerad. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats.

Till toppen av sidan