LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad ska jag som pollenallergiker tänka på?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Vad ska jag som är pollenallergiker tänka på?

Svar

Du rekommenderas följa pollenrapporten och påbörja din allergibehandling i god tid, som regel 2-3 veckor innan pollennivåerna börjar stiga. Har du dessutom allergiutlöst astma uppmanas du samtidigt påbörja din säsongsbehandling mot din astma. Har du kontinuerlig underhållsbehandling mot din astma är det extra viktigt under dessa pandemitider att följa din läkares ordination då annars underbehandlad astma kan innebära en ökad infektionsrisk.

Se aktuell pollenprognos.

Till toppen av sidan