Läs andras frågor

Covid-19: Varför kan jag inte vara ombud för mitt barn?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Mitt barn är 14 år, varför kan jag inte få fortsätta vara ombud?

Svar

Sveriges regioner har tillsammans tagit beslutet att sätta åldersgränsen för ombudstjänsten i 1177 Vårdguidens e-tjänster till 13 år eftersom barn i den åldern har ett gradvis ökande behov av att självständigt kunna kontakta vården, till exempel en ungdomsmottagning. Åldersgränsen är avstämd med Datainspektionen.

Till toppen av sidan