Läs andras frågor

Varför upphör möjligheten att testa om man har antikroppar?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Jag vill veta om jag har antikroppar. Varför upphör möjligheten att testa detta?

Svar

I början av pandemin var det många sjuka som inte hade möjlighet till provtagning. Region Stockholm erbjöd därför kostnadsfria antikroppstest för att kunna följa sjukdomsförloppet i länet.

Att möjligheten att testa sig via 1177.se upphör den 31 mars beror på att

  • Folkhälsomyndigheten bedömer att vetskapen om att man har antikroppar ger att begränsat värde och att regeringen upphör att finansiera provtagningen.
  • Nästan alla utvecklar antikroppar efter genomgången covid-19-infektion och efter vaccination.
  • Det idag finns god provtagningskapacitet för att bekräfta sin covid-infektion med PCR-test om man är sjuk.

Du är fortfarande möjligt att testa om du antikroppar, men du får då kontakta en mottagning och bekosta testet själv.

Läs mer i nyheten från den 19 mars

Till toppen av sidan