LÄS ANDRAS FRÅGOR

?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Vad innehåller vaccinet mot säsongsinfluensan 2019/2020?

Svar

Säsongsinfluensavaccinet är till skillnad för pandemivaccinet 2009 helt utan förstärkarsubstans (adjuvans) och har aldrig fått rapporteringar om svåra biverkningar som narkolepsin. Sammansättningen beslutas av Världshälsoorganisationen (WHO) som varje år tar fram ett nytt vaccin som skyddar mot de influensavirus som de tror kommer att få mest spridning över världen. De influensavaccin som Region Stockholm upphandlat för 2019/2020 skyddar mot fyra influensatyper, två influensa A-virus och två influensa B-virus. En av influensa A-typerna är Influensa A H1N1 (kallad svininfluensa efter 2009), som fortfarande utgör en del av de influensavirus som sprids i världen och sannolikt kommer tillbaka till Sverige i vinter också. Om du tidigare har vaccinerat dig mot svininfluensa får du genom årets vaccin ett ytterligare skydd. 

Till toppen av sidan