Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

LÄS ANDRAS FRÅGOR

Säsongsinfluensa: Kan jag få influensa av vaccinet?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Kan jag få influensa av själva vaccinationen?

Svar

Nej, viruset i det vaccin som ges som en injektion är avdödat. Däremot kan en lätt svullnad och ömhet uppstå på platsen för vaccinationen. I enstaka fall kan du få kortvarig feber. Det finns också ett "näsdroppsvaccin" som rekommenderas för vissa riskbarn. Detta vaccin är inte helt avdödat och kan ge lite lätta förkylnings- och influensasymtom något dygn.

Till toppen av sidan