Vaccinationer

Vilka vaccinationer rekommenderas jag under 2023?

Innehållet gäller Stockholms län

I och med pandemin har vi blivit vana att prata om vaccination, men vilka vaccinationer rekommenderas man att ta som vuxen?

Vaccin är ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom vid flera vanliga infektionssjukdomar, tillexempel covid-19, säsongsinfluensa och pneumokockinfektion. Region Stockholm följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om vaccination.

Covid-19 – vaccination pågår under hela året

För de flesta är grundvaccination med två doser och en påfyllnadsdos ett tillräckligt skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri. Med start 1 mars erbjuds det en ny påfyllnadsdos för vissa grupper, men det ska ha gått sex månader sen din senaste dos. Du som inte vaccinerat dig alls eller har tagit färre än tre doser kan påbörja din kostnadsfria vaccination när som helst.
Här kan du läsa om vilken rekommendation om vaccination mot covid-19 som gäller för dig.
I Stockholms län kan du välja på att gå på drop-in eller boka tid. Du bokar tid via appen Alltid öppet eller genom att ringa till telefonbokningen.

Säsongsinfluensa – vaccinationen sker under hösten/vinter 2023/2024

Från det året du fyller 65 år rekommenderas du att vaccinera dig mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller även dig som är gravid samt för dig som är i en medicinsk riskgrupp. Precis som andra år kommer vaccinationen att vara kostnadsfri för dig som ingår i någon av dessa grupper. Du som är vårdpersonal och som arbetar nära dessa grupper rekommenderas också att vaccinera dig.
Just nu pågår 2022/2023 vaccination. Läs mer om vaccination mot säsongsinfluensa.

Pneumokocker – vaccination pågår under hela året

Från det året du fyller 65 år rekommenderas du att vaccinera mot pneumokocker. Vaccinationen kan tas när som helst under året och är kostnadsfri. Även du som tillhör vissa medicinska riskgrupper ingår i rekommendationen – tänk på att dessa skiljer sig till viss del från riskgrupperna för säsongsinfluensa. Beroende på vilken vaccintyp du fått kan det vara aktuellt med vaccination var femte år. Fråga din vaccinatör om du är osäker på vad som gäller för dig.
Läs mer om vaccination mot pneumokocker.

Övriga vaccinationer

  • Några av de vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet kan du behöva fylla på. Vaccination mot stelkramp och difteri bör du ta igen vart 20:e år. För dig som är född mellan 1960 och 1980 är det särskilt viktigt att se över ditt skydd mot mässling, då det inte är säkert att du haft sjukdomen eller är fullt vaccinerad.
  • Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig mot kikhosta. Det skyddar barnet mot kikhosta flera månader efter födseln.
  • Stockholms län är riskområde för TBE, därför rekommenderas du som är ute i naturen att vaccinera dig mot TBE. För att få ett tillräckligt skydd bör du vaccinera dig i god tid innan fästingsäsongen. Säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november, men de flesta blir smittade av TBE under sommaren.
  • Du kan få vaccin mot mpox (tidigare apkoppor) om du har utsatts för viruset eller om du riskerar att utsättas för det.
  • Inför resor kan du behöva skydd mot smittsamma sjukdomar. Vilka vaccinationer som du behöver varierar beroende på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Här kan du läsa om råd om de vaccinationer som kan behövas inför resan.

Aktuella artiklar

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Vaccination mot influensa

Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Till toppen av sidan