Vävnadsprov och cellprov

Svar på självprovtagning för HPV

Innehållet gäller Stockholms län

Ett brev med provsvaret skickas till din folkbokföringsadress inom tre månader efter provtagningstillfället, men ibland kan det ta lite längre tid. Om provet visar på förekomst av HPV och cellförändringar får du istället en kallelse till gynekolog för utredning av dessa cellförändringar.

Svar på HPV-baserad provtagning hos barnmorska

Provet innehöll inte HPV

Du behöver inte göra någonting. En ny kallelse kommer hem till dig då det är dags för nästa provtagning.

Just nu är kallelse intervallet 3 år om senaste provet var negativt för HPV om du är mellan 23 och 49 år och 7 år om du är mellan 50 och 64 år.

Provet innehöll HPV av typen övrig men visade inga cellförändringar

Ditt prov innehöll HPV av en typ som bör följas upp efter cirka 3 år. Du kallas till ny provtagning om 3 år. De flesta får HPV någon gång i livet. Hos de allra flesta läker det ut av sig själv inom ett par år. Om du är över 30 år och HPV-infektionen fortfarande finns kvar vid nästa provtagningstillfälle remitteras du vidare till en gynekolog.

Provet innehöll HPV-typen 16,18 eller 45 men visade inga cellförändringar

Ditt prov innehöll HPV av en typ som bör följas upp efter cirka 1,5 år. Du kommer att få en ny kallelse till provtagning om 1,5 år. De flesta får HPV någon gång i livet. Hos de allra flesta läker det ut av sig själv inom ett par år.  Om HPV-infektionen fortfarande finns kvar vid nästa provtagning remitteras du vidare till en gynekolog.

Både HPV och cellförändringar hittades. Du får en kallelse till en gynekolog för uppföljande undersökning.

Cellförändringar kan ge livmoderhalscancer och bör alltid undersökas närmre. Om både HPV och cellförändringar hittas i provet remitteras du vidare till en gynekolog för utredning av cellförändringarna och vid behov, eventuell behandling.

Svar på självprovtagning för HPV

Ett brev med provsvaret skickas till din folkbokföringsadress inom tre månader, ibland kan det ta lite längre tid. Om provet inte har gått att analysera eller om du testat positivt för HPV får du istället en kallelse till HPV-baserad cellprovtagning. Breven som skickas är följande:


Provet innehöll inte HPV

Du behöver inte göra någonting. En ny kallelse kommer hem till dig då det är dags för nästa provtagning. Just nu är kallelse intervallet 3 år om senaste provet var negativt för HPV om du är mellan 23 och 49 år och 7 år om du är mellan 50 och 64 år.

Du behöver göra ett omprov. Du får en kallelse till HPV-baserad cellprovtagning hos barnmorska.

Provet har inte kunnat analyseras. Detta beror på att provet inte innehöll tillräckligt med provmaterial eller att det var blodtillblandat. Du kallas till cellprovtagning hos barnmorska.

Ditt självprov innehöll HPV. Du får en kallelse till HPV-baserad cellprovtagning hos barnmorska.

Om provet visar på HPV blir du kallad till uppföljande cellprovtagning hos barnmorska. Barnmorskan tar då ett HPV-baserat cellprov från livmodertappen för att se om HPV-infektionen finns kvar. Om HPV-infektion finns kvar analyseras cellerna i provet på nytt för att se om HPV-infektion lett till cellförändringar på livmodertappen.

Till toppen av sidan