Provtagning och mätningar

Vävnadsprov och cellprov

Här kan du läsa om hur olika vävnadsprov och cellprov går till och hur du kan må efteråt.

Innehåll - Vävnadsprov och cellprov

Visa innehåll som:
Benmärgsprov

Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen.

Cellprov och vävnadsprov från bröstet

Vid provet tas ett litet prov från bröstet med hjälp av en nål. Provet undersöks sedan i mikroskop.

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Provtagning för HPV för tidig upptäckt av cellförändringar

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till ett gynekologiskt cellprov. Med en provtagning går det att på ett tidigt stadium upptäcka och behandla cellförändringar.

Knäpunktion

En knäpunktion innebär att en läkare för in en nål i knäleden för att undersöka eller behandla besvär i ett knä.

Leverbiopsi

Leverbiopsi är en undersökning där läkaren tar en liten bit av levern som sedan undersöks i mikroskop. En leverbiopsi görs för att ta reda på om du har en leversjukdom, till exempel levercirros eller levercancer. Undersökningen gör inte ont eftersom du får bedövning.

Ryggvätskeprov - lumbalpunktion

Ett ryggvätskeprov kan du få lämna om läkaren vill ta reda på om du har en sjukdom i nervsystemet.

Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi

Vävnadsprov från prostatan innebär att en läkare tar mycket små bitar av prostatan med en nål. Ett vävnadsprov kan visa om en förändring eller ett förhöjt PSA-värde beror på cancer. De flesta mår som vanligt efter provtagningen.

Vävnadsprov från huden – hudbiopsi

En hudbiopsi är ett prov som tas från huden för att ta reda på orsaken till en hudförändring. Du får bedövning innan provet tas.

mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan