Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Mammografiscreening

Innehållet gäller Stockholms län

Mammografiscreening är en metod för att hitta tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som inte har några symtom från brösten. Alla kvinnor i Stockholms län som är mellan 40 och 74 år kallas till screeningundersökning vartannat år. Du kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening eller ha remiss från en läkare. Mammografiscreening är kostnadsfri inom Stockholms län.

Screening är en undersökning av friska personer för att kunna hitta en allvarlig sjukdom så tidigt att den ännu inte har visat sig genom några symtom och går att bota. Det minskar risken för onödigt lidande och en för tidig död. Screening finns för ett antal cancersjukdomar såsom tjocktarms- och ändtarmscancer, livmoderhalscancer och bröstcancer.

Med mammografi kan de flesta brösttumörer upptäckas innan de ger några symtom eller kan kännas. Mammografiscreening har minskat dödligheten i bröstcancer.

Det är viktigt att du själv lär känna dina bröst och regelbundet undersöker dem. Om du skulle känna en knuta i dina bröst ska du kontakta din vårdcentral eller beställa tid på ett bröstcentrum för utredning.

Inbjudan till mammografi

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år som är mantalsskrivna i Stockholms län inbjuds till mammografiscreening vartannat år.

Du får ett brev hemskickat med uppgifter om datum och tid för undersökning. Om inte tiden passar dig har du möjlighet att byta. Logga in för att välja en tid som passar dig. Du kan också ringa till den mottagning du kallats till för att boka om din tid.

Kvinnor med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet får inte någon kallelse. Du kan i stället ringa screeningverksamheten inom Regionalt Cancercentrum, 08-123 138 10, för att få råd om hur du kan göra för att få genomgå mammografi. Du kan även ringa till den mammografienhet du tror att du hör till.

Du som är gravid eller som ammar

Det finns inga hinder för dig som är gravid eller som ammar att genomgå mammografiscreening. Stråldosen vid en mammografiundersökning är så låg att det inte finns någon risk för strålning av fostret. Om du ammar kan det dock vara bra att amma ur brösten före undersökningen. Du behöver inte kontakta mammografiavdelningen i förväg. Om du av olika skäl ändå vill avvakta med undersökningen ska du kontakta mammografiavdelningen för en ny undersökningstid. Om du skulle känna en knuta i bröstet under pågående amning ska du söka läkare. En knuta ska alltid undersökas även om de flesta är godartade.

Förberedelser

Undvik parfym, doftande hudkräm och liknande inför besöket på mammografiavdelningen.

Överkänslighet blir allt vanligare och allt fler reagerar på dofter. Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett känslighet. Genom att visa denna hänsyn gör du en viktig insats.

Så går mammografi till

Före undersökningen får du svara på några frågor om din hälsa.

Mammografiundersökningen görs med hjälp av en speciell röntgenapparat. Bröstet trycks samman en mycket kort stund då bilden tas. Bildtagningen tar ungefär fem minuter och hela besöket ungefär en halvtimme.

Röntgenbilderna bedöms av två läkare oberoende av varandra. Om du har gjort mammografi tidigare jämförs de nya röntgenbilderna med dina föregående bilder.

Provsvar och resultat

Ett svarsbrev skickas hem till dig inom ett par veckor. Om mammografiundersökningen visat något avvikande, eller inte räcker för en säker bedömning, återkallas du för ytterligare undersökningar, oftast inom en vecka.

Fråga om råd

Har du frågor om cancer kan du kontakta Cancerrådgivningen på flera sätt:

Ring på telefonnummer: 08-123 138 00
Öppet helgfria vardagar mellan klockan 8:30 och 16:00. Övriga tider kan du lämna meddelande. 

Chattfunktion: Klicka här för att chatta 

Skicka mejl: cancerradgivningen@sll.se 

Andra stödlinjer och telefonjourer:
Här hittar du råd och stöd på chatt och telefon som du kan kontakta

Sociala medier:
Cancerrådgivningen finns på Facebook och Instagram
Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Sök vård

Om du känner en knöl i bröstet ska du kontakta din vårdcentral eller ett bröstcentrum för undersökning.

Det finns tre bröstcentrum i Stockholm:

Bröstcentrum, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus

Bröstcentrum Kirurgi, Södersjukhuset AB

Du kan inte själv boka tid för mammografi om du inte blivit kallad till mammografiscreening eller har fått remiss från en läkare. 

Frågor och svar om mammografiundersökning

Vem blir inbjuden till mammografiscreening?

Kvinnor mellan 40 och 74 år bjuds in vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år. Det innebär också att man kan få sin sista kallelse vid 73 års ålder.

Vart vänder jag mig om jag inte fått en inbjudan enligt tidplanen?

I kapitlet "här bokar du om din tid" längre upp i artikeln finns information om vilken mammografimottagning du tillhör.

Kan jag boka om eller avboka min tid?

Ja, logga in för att välja en tid som passar dig. Du kan också ringa till mottagningen för att ändra eller avboka tiden. Telefonnumret står på din kallelse.

Hur gör jag för att boka om min tid via 1177.se?

  1. Logga in på 1177.se
  2. Under rubriken ”Mottagningar” hitta och lägg, till skriver du in vilket sjukhus din kallelse gäller. Exempelvis Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Capio s:t Görans sjukhus
  3. Leta fram Bröstcentrum i listan som visas (ibland Mottagning Bröstcentrum). Klicka på rubriken
  4. I listan som visas väljer du Av/omboka tid
  5. Fyll i uppgifterna som efterfrågas
  6. Klicka på skicka

Kan jag själv ringa och beställa tid till mammografi?

Nej, inte när det gäller mammografiscreening. Du kan däremot beställa tid hos din husläkare eller på ett bröstcentrum för en undersökning. Din läkare gör då bedömningen om du ska få remiss till mammografi.

Kostar det något?

Mammografiscreening inom Stockholms län kostar ingenting.

Hur och när får jag svar?

Du får skriftligt svar, normalt inom två veckor. Cirka tre procent av de kvinnor som genomgått mammografi återkallas till en kompletterande utredning, oftast inom en vecka.

Vart går jag mig om jag känner en knuta i bröstet?

Ta kontakt med din läkare eller ett bröstcentrum för att genomgå utredning. Vänta inte!

Vad är bröstcentrum?

Det finns tre bröstcentrum i Stockholm. Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för patienter med bröstcancer under hela vårdkedjan.

Om jag själv är orolig men inte kallas till undersökning, kan jag själv söka hjälp/undersökning?

Ja, då ska du kontakta din läkare eller ett bröstcentrum där de bedömer om du behöver utredas. Mammografiscreening är i första hand till för att undersöka kvinnor som inte har symtom eller problem med brösten. Mammografiscreening ska inte vara en ersättning för den utredning som alltid ska göras av kvinnor som har symtom eller är oroliga. Symtom och oro ska bedömas av läkare.

Kan jag mammografera mig om jag har kosmetiska inlägg eller fått sprutor med till exempel silikon i brösten?

Ja, det går oftast bra. Kontakta den mammografienhet du blivit kallad till för vidare information. De kan till exempel boka en något längre tid för dig eftersom man ofta behöver ta fler bilder.

Hur ofta kan jag mammografera mig med tanke på strålningsrisken?

En mammografiundersökning ger mycket låga stråldoser. Enligt Strålskyddsmyndigheten är risken att drabbas av bröstcancer på grund av röntgenstrålning mycket liten även vid regelbundet återkommande mammografiundersökningar.

Hur stor nytta gör mammografi?

Vetenskapliga undersökningar har visat att mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer med mellan 20 och 40 procent, beroende på ålder. Socialstyrelsen har använt riktvärdet 30 procent. Undersökningar har visat att hos de kvinnor som deltar i mammografiscreening, minskar risken att dö i bröstcancer med upp till 50 procent.

På vilket sätt?

Genom att hitta cancer i ett tidigt skede, innan den ger symtom eller går att känna med fingrarna, ökar chansen att bli botad. Det vill säga risken för att dö i bröstcancer minskar.

Hur ofta upptäcks bröstcancer via mammografi?

Cirka fem cancerfall upptäcks per 1 000 undersökta kvinnor.

Hur ofta hittar man cancer i de olika åldersgrupperna?

Cancer är vanligare med stigande ålder och i åldersgruppen 40-49 hittas mellan 1,5 och 3 cancerfall per 1000 undersökta kvinnor beroende på om de undersöks för första gången (3/1000) eller om de återkommer två år senare (då är det endast de cancerformer som tillkommit, cirka 1,5/1000).

Hur hög är dödligheten i bröstcancer?

Dödligheten varierar beroende på om en cancer upptäcks i ett tidigt eller sent skede. Om bröstcancer upptäcks i ett mycket tidigt stadium överlever de allra flesta sin sjukdom. Om bröstcancern är spridd när diagnosen ställs kan dödligheten vara hög, mer än 50 procent.

Varierar dödligheten i olika åldersgrupper eller är det andra faktorer som är avgörande?

Åldern är inte så avgörande som hur pass tidigt sjukdomen upptäcks.

Till toppen av sidan