Bildundersökningar och röntgen

Screening för tidig upptäckt av bröstcancer med mammografi

Innehållet gäller Stockholms län

Bröstcancerscreening är en metod för att hitta tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som inte har några symtom från brösten. Alla kvinnor i Stockholms län som är mellan 40 och 74 år kallas till screeningundersökning vartannat år. Du kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening eller ha remiss från en läkare. Bröstcancerscreeningen är kostnadsfri.

Regelbundna undersökningar när du är 40–74 år

Du kallas till screening av bröstcancer med mammografi vartannat år om du är juridiskt kön kvinna och är 40–74 år. Undersökningen är kostnadsfri.

Screening innebär att många människor undersöks regelbundet på samma sätt. Syftet med de regelbundna undersökningarna är att hitta bröstcancer i tidigt skede innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Risken för bröstcancer ökar med åldern. Det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt. Screeningprogram finns för ett antal cancersjukdomar såsom tjock- och ändtarmscancerlivmoderhalscancer och bröstcancer.

Det är viktigt att du själv lär känna dina bröst och regelbundet undersöker dem. Om du skulle känna en knöl i dina bröst ska du kontakta din vårdcentral eller beställa tid på ett bröstcentrum för utredning.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
Till toppen av sidan