Bildundersökningar och röntgen

Screening för tidig upptäckt av bröstcancer med mammografi

Innehållet gäller Stockholms län

Bröstcancerscreening är en metod för att hitta tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som inte har några symtom från brösten. Alla kvinnor i Stockholms län som är mellan 40 och 74 år kallas till screeningundersökning vartannat år. Du kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening eller ha remiss från en läkare. Bröstcancerscreeningen är kostnadsfri.

Regelbundna undersökningar när du är 40–74 år

Du kallas till screening av bröstcancer med mammografi vartannat år om du är juridiskt kön kvinna och är 40–74 år. Undersökningen är kostnadsfri.

Screening innebär att många människor undersöks regelbundet på samma sätt. Syftet med de regelbundna undersökningarna är att hitta bröstcancer i tidigt skede innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Risken för bröstcancer ökar med åldern. Det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt. Screeningprogram finns för ett antal cancersjukdomar såsom tjock- och ändtarmscancerlivmoderhalscancer och bröstcancer.

Det är viktigt att du själv lär känna dina bröst och regelbundet undersöker dem. Om du skulle känna en knöl i dina bröst ska du kontakta din vårdcentral eller beställa tid på ett bröstcentrum för utredning.

Kallelse till mammografi

Alla personer med juridiskt kön kvinna, 40-74 år, som är folkbokförda i Region Stockholm blir kallade till screening av bröstcancer med mammografi vartannat år.

Du får ett brev hemskickat med uppgifter om datum och tid för undersökning. Om inte tiden passar dig har du möjlighet att byta. Logga in för att välja en tid som passar dig. Du kan också ringa till den mammografienhet du blivit kallad till för att boka om din tid.

Kvinnor med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet får inte någon kallelse. Du kan i stället ringa Enheten för cancerprevention och screening, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, 08-123 138 25, för att få råd om hur du kan göra för att få genomgå mammografi. Du kan även ringa till den mammografienhet du tror att du hör till.

Här sker screeningen

Capio S:t Görans sjukhus

Mammografi Bröstcentrum
Mariebergsporten 2
112 19 Stockholm
Telefonnummer: 08-587 017 95

Karolinska universitetssjukhuset Solna

Mammografi Bröstcentrum
Framstegsgatan 14, NB1:03
171 64 Solna
Telefonnummer: 08-517 756 12

Södersjukhuset AB

Mammografi Bröstcentrum
Fatburs Brunnsgata 7
118 28 Stockholm
Telefonnummer: 08-123 633 20

Du som är gravid eller som ammar

Det finns inga hinder för dig som är gravid eller som ammar att genomgå mammografi. Stråldosen vid en mammografiundersökning är så låg att det inte finns någon risk för strålning av fostret. Om du ammar kan det dock vara bra att amma ur brösten före undersökningen.

Du behöver inte kontakta mammografienheten i förväg. Om du av olika skäl ändå vill avvakta med undersökningen ska du kontakta mammografienheten för en ny undersökningstid. Om du skulle känna en knöl i bröstet under pågående amning ska du söka läkare. En knöl ska alltid undersökas även om de flesta är godartade.

Förberedelser

För att öka tillgängligheten för överkänsliga personer ber vi dig undvika parfym, doftande hudkräm och liknande inför din mammografiundersökning.

Så går mammografi till

Före undersökningen får du svara på några frågor om din hälsa.

Mammografiundersökningen görs med hjälp av en speciell röntgenapparat. Bröstet trycks samman en mycket kort stund då bilden tas. Bildtagningen tar ungefär fem minuter och hela besöket ungefär en halvtimme.

Röntgenbilderna bedöms av två läkare oberoende av varandra. Om du har gjort mammografi tidigare jämförs de nya röntgenbilderna med dina föregående bilder.

Provsvar och resultat

Ett svarsbrev skickas hem till dig inom ett par veckor. Om mammografiundersökningen visat något avvikande eller behöver kompletteras för en säker bedömning, återkallas du för ytterligare undersökningar, oftast inom en vecka.

Frågor och svar om mammografiundersökning

Vem blir kallad till screening av bröstcancer med mammografi?

Alla personer med juridiskt kön kvinna, 40-74 år kallas vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år. Det innebär också att man kan få sin sista kallelse vid 73 års ålder.

Vart vänder jag mig om jag inte fått en kallelse enligt tidplanen?

Kontakta den mammografienhet du tror att du tillhör. Telefonnummer och adress hittar du under stycket ”Mammografienheter som bedriver screening”

Kan jag boka om eller avboka min tid?

Ja, logga in för att välja en tid som passar dig. Du kan också ringa till mottagningen för att ändra eller avboka tiden. Telefonnumret hittar du i din kallelse och under stycket ”Mammografienheter som bedriver screening”.

Hur gör jag för att boka om min tid via 1177.se?

  1. Logga in på 1177.se
  2. Under rubriken ”Mottagningar” hitta och lägg till, skriver du in vilket sjukhus din kallelse gäller. Exempelvis Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus
  3. Leta fram Bröstcentrum i listan som visas (i bland Mottagning Bröstcentrum). Klicka på rubriken
  4. I listan som visas väljer du Av/omboka tid
  5. Fyll i uppgifterna som efterfrågas
  6. Klicka på skicka

Kan jag själv ringa och beställa tid till mammografi?

Nej. Du kan däremot beställa tid hos din husläkare eller på ett bröstcentrum för en undersökning. Din läkare gör då bedömningen om du ska få remiss till mammografi.

Kostar det något?

Nej. Screening av bröstcancer med mammografi är avgiftsfri.

Hur och när får jag svar?

Du får skriftligt svar, normalt inom två veckor. Cirka tre procent av de kvinnor som genomgått mammografi återkallas till en kompletterande utredning, oftast inom en vecka.

Vart vänder jag mig om jag känner en knöl i bröstet?

Ta kontakt med din läkare eller ett bröstcentrum för att genomgå utredning. Vänta inte!

Vad är bröstcentrum?

Det finns tre bröstcentrum i Stockholm. Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för patienter med bröstcancer under hela vårdkedjan.

Om jag själv har symtom eller är orolig men inte kallas till undersökning, kan jag själv söka hjälp/undersökning?

Ja, då ska du kontakta din läkare eller ett bröstcentrum där de bedömer om du behöver utredas. Symtom och oro ska bedömas av läkare.

Kan jag bli undersökt med mammografi om jag har kosmetiska inlägg eller fått sprutor med till exempel silikon i brösten?

Ja, det går oftast bra. Om du vill kan du kontakta den mammografienhet du blivit kallad till för vidare information. De kan till exempel boka en något längre tid för dig eftersom man ofta behöver ta fler bilder. Telefonnumret hittar du i din kallelse och under stycket ”Mammografienheter som bedriver screening”.

Hur ofta kan jag bli undersökt med mammografi med tanke på strålningsrisken?

En mammografiundersökning ger mycket låga stråldoser. Enligt Strålskyddsmyndigheten är risken att drabbas av bröstcancer på grund av röntgenstrålning mycket liten även vid regelbundet återkommande mammografiundersökningar.

Hur stor nytta gör screening med mammografi?

Genom att hitta cancer i ett tidigt skede, innan den ger symtom eller går att känna med fingrarna, ökar chansen att bli botad och risken för att dö i bröstcancer minskar.

Vetenskapliga undersökningar har visat att screening för tidig upptäckt av bröstcancer med mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med 20–40 procent, beroende på ålder. Socialstyrelsen har använt riktvärdet 30 procent. Undersökningar har visat att hos de kvinnor som deltar i screeningprogrammet, minskar risken att dö i bröstcancer med upp till 50 procent.

Hur ofta upptäcks bröstcancer via screening med mammografi?

Cirka fem cancerfall upptäcks per 1 000 undersökta kvinnor.

Hur hög är dödligheten i bröstcancer?

Dödligheten varierar beroende på om en cancer upptäcks i ett tidigt eller sent skede. Om bröstcancer upptäcks i ett mycket tidigt stadium överlever de allra flesta sin sjukdom.

Om bröstcancern är spridd när diagnosen ställs kan dödligheten vara hög, mer än 50 procent.

Sök vård

Om du känner en knöl i bröstet ska du kontakta din vårdcentral eller ett bröstcentrum för undersökning.

Det finns tre bröstcentrum i Stockholm:

Bröstcentrum, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus

Bröstcentrum Kirurgi, Södersjukhuset AB

Du kan inte själv boka tid för mammografi om du inte blivit kallad till mammografiscreening eller har fått remiss från en läkare. 

Fråga om råd

Har du frågor om cancer kan du kontakta Cancerrådgivningen på flera sätt:

Ring på telefonnummer: 08-123 138 00
Öppet helgfria vardagar mellan klockan 8:30 och 16:00. Övriga tider kan du lämna meddelande. 

Chattfunktion: Klicka här för att chatta 

Skicka mejl: cancerradgivningen.hsf@regionstockholm.se 

Andra stödlinjer och telefonjourer:
Här hittar du råd och stöd på chatt och telefon som du kan kontakta

Sociala medier:
Cancerrådgivningen finns på Facebook och Instagram
Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
Till toppen av sidan