Specialiserad rehabilitering

Specialiserad reumatologisk rehabilitering

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har en fastställd inflammatorisk reumatologisk sjukdom har möjlighet att få specialiserad reumatologisk rehabilitering. Det är din behandlande reumatolog som bedömer ditt behov och skickar remiss till Reumatologmottagningen på Danderyds sjukhus. En rehabiliteringsplan utformas sedan utifrån just dina behov.

Om din reumatolog har bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickar hen en remiss till Reumatologmottagningen på Danderyds sjukhus. Mottagningen kallar dig till en teambedömning när de godkänt remissen.

Hur utformas rehabiliteringsprogrammet?

Rehabiliteringen utformas efter dina medicinska behov och dina  önskemål tillsammans med ett rehabiliteringsteam. Teamet består av specialistläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Målet med programmet är att:

  • du ska få större förståelse och kunskap om sjukdomen och vad du kan göra för att påverka den
  • dina symtom ska minska
  • din funktions- och aktivitetsförmåga ska förbättras
  • din livskvalitet ska förbättras
  • skapa goda levnadsvanor som du kan fortsätta med efter programmet.

Rehabiliteringen sker på dagtid under en avgränsad period.

Vad kostar rehabiliteringen?

Patientavgiften för rehabilitering är 250 kronor per gång. Det ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgiften betalas direkt till mottagningen.

Resekostnader

Du kan få sjukresor till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

Om inflammatoriska reumatologiska sjukdomar

En inflammatorisk reumatologisk sjukdom kännetecknas av att kroppens immunsystem går till angrepp mot kroppens vävnader och framkallar inflammation. Exempel på sådana sjukdomar är:

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

  • Remiss krävs för nybesök och ska vara utfärdad av legitimerad läkare med specialistkompetens inom reumatologi.
  • Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan