SPECIALISERAD REHABILITERING

Specialiserad rehabilitering i varmt klimat

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har psoriasis, en reumatisk sjukdom eller en neurologisk sjukdom/skada kan i vissa fall få rehabilitering i varmt klimat.

Rehabiliteringen innebär att du tränar utifrån dina egna förutsättningar. Målet är att du ska förbättra muskelstyrkan, rörligheten i lederna, balansen och konditionen för att förbättra din aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Samt läka huden om du har psoriasis. Du får lära dig mer om din sjukdom och hur du kan leva för att du ska få så lite besvär som möjligt. Tanken är också att du ska fortsätta träna på egen hand när du kommer hem.

Rehabilitering för vuxna sker under perioden september till och med maj.

Rehabiliteringen för unga vuxna och för barn/ungdom sker under tiden när det är sommarlov i Sverige.

Vem kan få rehabilitering i varmt klimat?

För all rehabilitering i varmt klimat gäller:

 • Att ditt medicinska tillstånd är stabilt.
 • Att du orkar och är motiverad och att du kan delta aktivt, både på egen hand och i grupp, i ett intensivt rehabiliteringsprogram.
 • Att ditt medicinska tillstånd klarar av träning i varmt klimat och den långa resan.

Behandlingsresultat vid tidigare rehabilitering i varmt klimat vägs in i bedömningen.

Om du nyligen har insjuknat ska rehabiliteringen i första hand ske i hem- eller närmiljö. Om du missbrukar tabletter, droger eller alkohol kan du inte bli beviljad rehabilitering i varmt klimat.

Du som har Psoriasis kan bli beviljad om:

 • Du är vuxen eller ung vuxen 16-19 år eller barn/ungdom 6-15 år.
 • Du har utbredd medelsvår/svår psoriasis som inte läker med hjälp av lokalbehandling, ljusbehandling eller läkemedelsbehandling.

Rehabiliteringsperioden är tre veckor. Rehabiliteringen sker på anläggningen Vintersol, Los Christianos, Teneriffa.

Du som har Reumatism kan bli beviljad om:

 • Du är vuxen eller barn /ungdom 6-17 år med inflammatorisk reumatisk sjukdom.
 • Du har en funktionsnedsättning och begränsad aktivitetsförmåga.
 • Regelbunden träning på hemmaplan inte har haft tillräcklig effekt och din behandlande läkare bedömer att rehabilitering i varmt klimat kan förbättra ditt tillstånd.
 • Diagnoserna juvenil artrit, reumatoid artrit, psoriasisartrit och pelvospondylit prioriteras

Rehabiliteringsperioden är fyra veckor för vuxna och tre veckor för barn/ungdom. Rehabiliteringen sker på anläggningarna: Vintersol, Los Christianos, Teneriffa och Skandinavien Rehabcenter, Marbella.

Du som har Neurologisk sjukdom/skada kan bli beviljad om:

 • Du är vuxen eller barn/ungdom 6-17 år och har en neurologisk sjukdom/skada.
 • Du har en funktionsnedsättning och begränsad aktivitetsförmåga på grund av till exempel pares, spasticitet eller ataxi.
 • Regelbunden träning på hemmaplan inte har haft tillräcklig effekt och din behandlande läkare bedömer att rehabilitering i varmt klimat kan förbättra ditt tillstånd.

Rehabiliteringen sker på anläggningen: Vintersol, Los Christianos, Teneriffa.

Har du rätt till förebyggande sjukpenning?

När du blivit beviljad rehabilitering kan du som arbetar eller söker arbete kontakta Försäkringskassan och ansöka om förebyggande sjukpenning.

Vad kostar rehabiliteringen?

Patientavgiften för rehabilitering är 100 kronor per vårddag. Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per vårddag.

Region Stockholm betalar resa, mat och logi för en vårdnadshavare eller närstående till och med det år barnet fyller 17 år. Vårdnadshavaren eller den närstående betalar 100 kr per vårddag.

Resa till och från Arlanda

Om du har behov av sjukresa till flygplatsen ska du kontakta Färdtjänstens kundservice, telefon 08-720 80 80 eller färdtjänsten.se.

Så ansöker du

För att ansöka om rehabilitering i varmt klimat ska din behandlande läkare skriva remiss och du ska skriva en egenansökan som läggs till remissen.

Uttagning sker löpande under året. Handläggningstiden från att komplett ansökan kommit in till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är cirka 4 veckor. Om du blir beviljad rehabilitering ska du påbörja din rehabilitering inom 3-4 månader efter beslut.

Ansokan-rehabilitering-utomlands-klimatvard.pdf

Remiss och ansökan skickar din behandlande läkare till:

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Till toppen av sidan