Att få hjälpmedel

Om hjälpmedlet går sönder

Innehållet gäller Stockholms län

Om du lånar ditt hjälpmedel ska det förvaras på ett säkert sätt. Du ansvarar också för att hjälpmedlet får underhåll regelbundet. Om ditt hjälpmedel går sönder, behöver du beställa tid för reparation.

Normalt får du en tid för reparation inom ett par dagar. Vid akuta problem kan du ofta få en tid samma dag. Du ska ha fått information om var du kan få underhåll och reparation från den som förskrev ditt hjälpmedel. Är du osäker, kan du kontakta förskrivaren igen. Eller kontakta serviceverkstaden på något av telefonnumren nedan:

  • Du som har ett hjälpmedel via Sodexo: Ring 08- 5788 5200
  • Du som har ett hjälpmedel via Hjälpmedel Stockholm: Ring 08-123 476 00
  • Du som har ett hjälpmedel via MAH (Medicinteknisk apparatur i hemmet): Ring 08-123 675 00
  • Du som har ett hjälpmedel via KommSyn Stockholm: Ring 08-123 475 30
Till toppen av sidan