Habilitering

Tolk för personer med dövhet, dövblindhet samt hörselnedsättning

Innehållet gäller Stockholms län

Tolkcentralen erbjuder tolkar som kan hjälpa dig med vardagliga tjänster (vardagstolkning) om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet och är folkbokförd i Stockholms län. Vardagstolkning innebär att du kan få tolkhjälp, till exempel vid läkarbesök, arbetsplatsträffar, föräldramöten, fritidsaktiviteter eller i kontakt med myndigheter.

Du kan till exempel få hjälp med

  • teckenspråkstolkning,
  • dövblindtolkning till dig med syn- och hörselnedsättning ( i dövblindtolkning ingår även syntolkning och viss ledsagning
  • vuxendövtolkning med metoderna skrivtolkning och tecken som stöd.

Du kan också få hjälp med telefonsamtal, för att ringa till exempel Försäkringskassan eller din bank. Då besöker du Tolkcentralen på Observatoriegatan 18. Besökstiderna för telefontolkning finns på Tolkcentralens webbplats och där kan du även se flera filmer med teckenspråk om Tolkcentralen.Vill du logga in direkt på Tolkcentralen kan du klicka här.

Till toppen av sidan