HABILITERING

Tolk för personer med dövhet, dövblindhet samt hörselnedsättning

Innehållet gäller Stockholms län

Tolkcentralen erbjuder tolkar som kan hjälpa dig med vardagliga tjänster (vardagstolkning) om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet och är folkbokförd i Stockholms län. Vardagstolkning innebär att du kan få tolkhjälp, till exempel vid läkarbesök, arbetsplatsträffar, föräldramöten, fritidsaktiviteter eller i kontakt med myndigheter.

Du kan till exempel få hjälp med

 • teckenspråkstolkning,
 • dövblindtolkning till dig med syn- och hörselnedsättning ( i dövblindtolkning ingår även syntolkning och viss ledsagning
 • vuxendövtolkning med metoderna skrivtolkning och tecken som stöd.

Du kan också få hjälp med telefonsamtal, för att ringa till exempel Försäkringskassan eller din bank. Då besöker du Tolkcentralen på Observatoriegatan 18. Besökstiderna för telefontolkning finns på Tolkcentralens webbplats och där kan du även se flera filmer med teckenspråk om Tolkcentralen.Vill du logga in direkt på Tolkcentralen kan du klicka här.

Tolkportalen – en e-tjänst för alla stockholmare

Tolkportalen är en e-tjänst för dig som vill boka tolk. Det som behövs är personnumret till den person som behöver tolken. Du kan göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar och framåt i tiden.

Du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, samt tolkning med tecken som stöd. Via Tolkportalen kan du också:

 • se vilka beställningar du har på gång
 • ändra i beställningar
 • kopiera uppgifter från en tidigare beställning
 • avboka beställningar
 • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag.

När du gör ändringar eller avbokningar via Tolkportalen skickas uppgifterna till Tolkcentralen som uppdaterar din beställning. Därför kan det ta några dagar innan du ser din ändring. 

Beställa tolk

Du når Tolkportalen genom att logga in på 1177.se eller via direktlänken här. Loggar du in via 1177 så klickar du på Övriga tjänster och sedan på Beställa tolk. Du kommer då till Tolkportalen och kan göra din beställning.

Du kan även kontakta Tolkcentralen direkt. De har öppet vardagar klockan 8.00-16.30.

Det här behöver Tolkcentralen få veta när du beställer tolk:

 • vilken sorts tolkning du behöver, så att rätt tolk kommer
 • datum, och start- och sluttid för tolkningen
 • adress till platsen för tolkningen
 • vad tolkningen handlar om
 • vem du ska träffa och dennes kontaktuppgifter
 • ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när tolkcentralen har stängt? Ring 08-123 359 50, dygnet runt.

Om Tolkcentralen är obemannad, tryck *, så kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden.

Om du har texttelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefonnummer 020-600 600. Om du har bildtelefon, gå in på www.tolk.sip.nu.

Vid tekniska problem, ring till 1177 direkt. Du kan då kopplas till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Detta kan ta lite längre tid.

Praktiska råd till dig som behöver tolkhjälp

Använd aldrig barn som tolk. Du har inte rätt att lägga ett så stort ansvar på en minderårig. En professionell tolk har gett ett löfte om tystnadsplikt. Andra personer som släktingar, vänner eller bekanta har ingen tystnadsplikt.

När du använder dig av tolk bör du uttrycka dig så klart som möjligt. Tänk på att:

 • tolken tolkar i jag-form
 • tolken är opartisk och får aldrig uttrycka egna åsikter under tolkningen
 • tolken måste kanske gå till nästa uppdrag. Tolken varken får eller hinner hjälpa till med annat än själva tolkningen
 • ett tolksamtal tar ibland längre tid än ett samtal utan tolk så beställ gärna lite extra tid.
Till toppen av sidan