OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du andas in genom munnen

Vissa läkemedel ska du inhalera, vilket betyder att du andas in dem genom munnen. Läkemedlen finns i form av pulver, sprej eller vätska. De inhaleras med hjälp av speciella hjälpmedel, så kallade inhalatorer.

När du andas in läkemedel har det verksamma ämnet effekt direkt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Att andas in läkemedel

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Använd din inhalator rätt

Det är viktigt att du använder din inhalator på rätt sätt. I förpackningen finns en detaljerad bruksanvisning. Sjukvårspersonal brukar ge instruktioner om hur du använder inhalatorn. Du kan också fråga på ett apotek.

Pulver

Barn som använder en inhalator.
Du kan andas in pulver med hjälp av en inhalator.

Du andas in pulver med hjälp av olika typer av inhalatorer. Vissa inhalatorer laddar du själv med en till åtta doser i form av kapslar eller dosskivor, beroende på vilken typ av inhalator du använder. Andra inhalatorer är färdigladdade med 60-200 doser.

Eftersom det skiljer sig åt mellan olika inhalatorer får du läsa i bipacksedeln hur du laddar eller matar fram en dos. När du ska andas in pulvret andas du först ut, sedan sätter du inhalatorn i munnen och tar ett djupt andetag. Eftersom pulver är känsligt för fukt ska du aldrig andas ut genom inhalatorn.

Om du har andats in kortisonläkemedel ska du skölja munnen för att minska risken för svampinfektioner i munnen.

Sprej

Om du använder en inhalationssprej för första gången, eller om du inte har använt den på ett tag, ska du spreja i luften innan du andas in läkemedlet. Det är för att kontrollera att sprejen fungerar så att du får rätt dos. Vissa sprejer måste du skaka innan du använder dem.

Du börjar andas in och sprejar samtidigt så att dosen ska nå ner i lungorna medan du andas in. Det finns även en typ av inhalator där dosen automatiskt släpps ut ur inhalatorn när du andas in.

Svårt att andas in sprej?

Små barn och andra som har svårt att använda inhalatorer kan använda en andningsbehållare för att lättare andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna. Du fäster sprejbehållaren i ena änden. Den som ska andas i läkemedlet sätter den andra änden i munnen. Spreja ut ett "moln" i andningsbehållaren. Sedan kan den som ska ta läkemedlet andas in det som finns i andningsbehållaren i sin egen takt.

Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Vätska

Inhalationsvätska, som inte finns på sprejflaska, andas du in med hjälp av en så kallad nebulisator som finfördelar vätskan. Du får instruktioner om hur du använder nebulisatorn av sjukvårdspersonal.

Stockholms län

Lär dig inhalera rätt

Titta på instruktionsfilmer om hur olika inhalatorer används på rätt sätt.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du själva välja. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, din ålder och vilka övriga sjukdomar eller läkemedel du har. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Använd inte själv någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ett apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan till exempel fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av sjukvårdspersonal. Läs mer om att ta läkemedel när man är äldre.

Till toppen av sidan