Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

OLIKA SÄTT ATT FÖDA BARN

Hemförlossning

Innehållet gäller Stockholms län

Efter den 20 augusti 2019 går det inte att välja hemförlossning i Region Stockholm.

De hemförlossningar som har blivit beviljade fram till den 20 augusti 2019 påverkas inte av beslutet.

Region Stockholm utreder om och i så fall hur hemförlossningar ska kunna erbjudas länets gravida framöver.

Till toppen av sidan