Covid-19: Köpt antigentest - hur säkra är de och hur kontaktar jag vården om det är positivt?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Jag har köpt ett antigentest för covid-19. Hur säkra är de och hur kontaktar jag vården om det är positivt?

Svar

Antigentester är inte lika säkra som PCR-test. Har du symtom rekommenderas inte antigentest. Stanna hemma om du har symtom (även lindriga) och boka ett PCR-test om symtomen varar mer än 24 timmar – så här bokar du kostnadsfritt PCR-test i Stockholms län. Stanna hemma i väntan på provsvar.

Om du ändå har köpt och använt ett antigentest som:

  • gett ett positivt svar? Då ska du boka ett PCR-test. Detta för att kontrollera att resultatet stämmer, samt att provsvaret då registreras så att sjukvården kan kontakta dig för att påbörja smittspårning. Stanna hemma i väntan på svaret på PCR-testet.
  • gett ett negativt svar? Då behöver du ändå följa de rekommendationer och allmänna råd som finns. Eftersom antigentest inte är lika säkra som PCR-test innebär det att du kan ha covid-19 även om provsvaret är negativt. Om du har symtom rekommenderas du därför stanna hemma och boka ett PCR-test.
Till toppen av sidan