Närakuterna - för akuta skador och besvär som inte kan vänta till nästa dag

Skriv ut (ca 2 sidor)

Närakuterna hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8 –22 och här finns bland annat röntgen och provtagning. På närakuterna kan du få hjälp med mycket av det som i dag tas om hand av akutmottagningarna. Besöket är kostnadsfritt för barn under 18 år och för äldre över 85.

Skriv ut

Närakuterna hjälper vuxna och barn (över åtta dagar) med till exempel:

  • misstänka frakturer
  • hjärnskakning
  • sårskador
  • plötsliga magsmärtor
  • akuta allergiska problem.

Närakuterna har öppet klockan 8–22 varje dag året runt. Om du är allvarligt skadad eller sjuk, ska du åka till akutmottagning på sjukhus. Är det fara för liv, ring 112.

Hitta din närakut

Hitta din närakut

Om du ringer telefonnummer 1177 före ditt besök kan sjuksköterskorna som svarar hjälpa dig att avgöra om du ska besöka en närakut, husläkarjour, akutmottagning på sjukhus eller om du kan vänta till dagen efter och gå till en vårdcentral. 

Följande närakuter har tillgång till röntgen och laboratorium för provtagning:

Fäll ihop

Du kan också få hjälp på en husläkarjour

Du kan också få hjälp på en husläkarjour

Det finns även husläkarjourer i Stockholms län. De har öppet klockan 17–22 på vardagar och klockan 8–22 på helgdagar. De har däremot inte tillgång till provtagning eller röntgen. Här hittar du mer information om husläkarjourer.

Husläkarjouren i Norrtälje har öppet 16.30–20.00 på vardagar och 8–18 på helgdagar.

Fäll ihop

Vad kostar besöket?

Vad kostar besöket?

Vuxna från och med 18 år: 200 kronor.
Barn och unga under 18 år: 0 kronor.
Äldre från och med 85 år: 0 kronor.
Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Fäll ihop

För råd med tolk

För råd med tolk

På telefonnummer 1177 kan du få råd på arabiska och somaliska klockan 822 och på finska klockan 812.

 

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2018-06-13
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Maria Lind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting