Aktuellt i Stockholms län

Utökad vård vid post-covid

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har post-covid ska i första hand få hjälp av din husläkare på vårdcentralen. Vårdcentralen kommer också kunna få stöd med remissbedömningar samt utrednings- och behandlingsråd från Karolinska Universitetssjukhuset.

Du som har fått diagnosen post-covid, eller post infektiöst tillstånd som är den medicinska termen, kan ha en rad olika symtom. Extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, sömnproblem och minskad minnesförmåga, för att nämna några.

- Först och främst ska personer som har besvär efter covid-19 först få sin vård genom sin husläkare där det är möjligt. Det betyder att den som har besvär först ska ta kontakt med sin vårdcentral för diagnos och behandling. Särskilda utbildningar har skett för att medarbetare i primärvården ska ha rätt kunskaper för att möta patienter med post-covid. Det görs också en stor satsning med inrättande av tre tjänster som ett konsultationsstöd från Karolinska Universitetssjukhuset vad gäller remiss, utrednings- och behandlingsråd, säger hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelningschef Lena Hanberg. 

Om du har covid-19 och inte har blivit bättre efter tre månader, eller om du blir sämre och får betydande påverkan på arbetsförmåga och livskvalitet, då kan vårdcentralen skicka en remiss till den nya post-covid mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Där kommer du att få hjälp med vidare utredning och behandling. 

Om post-covid vården i Stockholms län

Karolinska Universitetssjukhuset bygger just nu upp verksamheten i Huddinge och det blir den största post-covid enheten i landet med kapacitet att ta emot alla som är i behov av vård. Här kommer en multidisciplinär verksamhet bedrivas. Fram till dess att verksamheten i Huddinge öppnar och kommit igång får du som behöver det, vård hos din nuvarande vårdgivare. 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har ansvar för den specialiserade- och högspecialiserade infektionsvården inom Region Stockholm. En stor del av regionens vård av covid-19 patienter har också bedrivits där sedan pandemin började.

Sedan tidigare finns också en högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framför allt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

Här kan du hitta mer information om post-covid

Till toppen av sidan