AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Förberedelse för utökad provtagning i Region Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

5 juni: Regeringen vill se en kraftigt ökad testning och smittspårning. Det gäller både för test av pågående covid-19 och för antikroppar. I Region Stockholm pågår nu arbete för att förbereda detta.

Just nu är det många som undrar över den utökade testningen för covid-19 och antikroppar som Regeringen gick ut med på torsdagens presskonferens. Region Stockholm arbetar för att komma igång så snabbt som möjligt. Fram till dess att det är klart pågår testning som vanligt av de prioriterade grupperna. Läs mer om det här.

Testning för pågående covid-19 infektion

Så snart det är möjligt kommer du som har symtom att få möjlighet att testa dig för att se om du har covid-19. Provtagningen kommer vara kostnadsfri och genomförs som egenprovtagning via bud eller vid drive-in-stationer. Det är viktigt att du som har symtom inte går till, eller på annat sätt tar dig direkt till din vårdcentral för provtagning. Eftersom du då riskerar att smitta andra.

Du behöver inte testa dig för att avgöra om du ska stanna hemma eller inte Folkhälsomyndighetens råd är att alla som har symtom ska stanna hemma oavsett om de är testade eller inte.

Testning för att ta reda på om du haft covid-19

Du som vill veta om du har haft covid-19 kommer inom kort också kunna testa dig för så kallade antikroppar. Patienter, personal i vård och omsorg samt samhällsviktiga verksamheter kommer få testa sig för antikroppar kostnadsfritt. Övriga invånare kommer kunna göra antikroppstester till patientavgift.

Om du får svar att du har antikroppar mot covid-19 måste du fortsätta att följa alla rekommendationer. Risken att bli sjuk eller att föra smitta vidare från en smittad person till en annan kan inte uteslutas. Rådet att stanna hemma vid sjukdomssymtom gäller fortfarande och även att undvika närkontakt med riskgrupper.

Provtagning är en viktig del i arbetet mot covid-19. Både för att ta hand om dig som är sjuk, förebygga smittspridning och för att lära sig mer om sjukdomen.

Till toppen av sidan