AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Tillfälliga begränsningar i vården av personer från andra län

Innehållet gäller Stockholms län

Uppdatering 8 juli: Beslutet nedan gäller inte längre. Du som kommer från ett annat län kan åter få elektiv vård inom Region Stockholm. Och samma möjlighet gäller dig som bor i Stockholms län och önskar få din vård eller ASIH/hemsjukvård i något annat län, till exempel på grund av sommarboende. Förutsättningen är dock att detta län accepterar detta

Beslut 17 april, nu upphävt: All akut vård och vård som inte kan vänta kommer att utföras som tidigare. Därför fortsätter man till exempel med operationer och behandlingar där det skulle innebära allvarliga medicinska risker för patienten att skjuta upp besöket.

Beslutet omfattar inte Region Gotland, som tillhör samma sjukvårdsregion som Region Stockholm.

Till toppen av sidan