AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Provtagning för covid-19 och antikroppstester

Innehållet gäller Stockholms län

Just nu är det många som undrar hur det går med provtagningen för covid-19 i länet. Både vårdens medarbetare och privatpersoner vill veta om de har antikroppar och vart man kan gå för att testa sig. Än så länge är det sjuka invånare och vård- och omsorgspersonal som prioriteras när det gäller tester för covid-19.

Dagligen rapporteras det i medierna om provtagning för covid-19 som regeringen har beställt. Det pågår en mängd olika initiativ, Folkhälsomyndigheten utför vissa tester och flera företag bekostar provtagning för sin egen personal.

Så vad gäller egentligen i Region Stockholm?

Provtagning av invånare för covid-19 sker främst på patienter med symtom på covid-19 som behöver vård på sjukhus. Även personer som flyttar in på eller bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO), personer som bor på LSS-boenden eller på socialpsykiatriska boenden kan provtas om de först fått en medicinsk bedömning.

Och i förlossningsvården provtas alltid födande förälder som har luftvägssymtom eller feber.

Det går inte att skapa en remiss till dig själv i till exempel appen Alltid öppet eller gå till en drive-in station för provtagning av vårdpersonal och be om att bli provtagen för covid-19. 

Provtagning av vård- och omsorgspersonal

All sjukskriven vårdpersonal både inom den offentliga och privata vården kan nu provtas för covid-19. Även omsorgspersonal på SÄBO, LSS-hem och all personal i hemtjänsten och personliga assistenter i länets 26 kommuner kan provta sig.

Antikroppstester

Antikroppstester utförs än så länge bland vårdens personal i olika studier samt bland både boende och personal på SÄBO.

Som invånare kan du inte få remiss att testa dig för antikroppar via vården om du vill vara säker på att du haft covid-19 eller provtas inför en planerad resa.

Här hittar du vanliga frågor och svar om provtagning i Region Stockholm

Till toppen av sidan