AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Nu återupptas kallelserna till screeningprogrammen

Innehållet gäller Stockholms län

Invånare i Region Stockholm kommer nu åter successivt att kallas till de nationella screeningprogrammen för cancer och för bråck på stora kroppspulsådern i magen.

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin beslutade Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 18 mars 2020 att tillfälligt pausa screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt för bråck på stora kroppspulsådern i magen.

Inom RSSL görs löpande en analys av vilken vård som kan återgå, efter att ha fått stå tillbaka under den akuta fasen av pandemin. Den samlade bedömningen är att det nu är möjligt för Region Stockholm att successivt starta screeningprogrammet igen.

De screeningprogram som omfattas är:

Screening innebär att erbjuda personer i en viss åldersgrupp undersökning. Målet är att hitta tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa och åtgärda dem tidigt.

Till toppen av sidan