AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Covid-19 tester till prioriterade grupper

Innehållet gäller Stockholms län

Utökningen av provtagningen måste nu till största delen gå till patienter och boende på SÄBO. Därför kommer det fortfarande vara svårt att beställa ett hemtest och tid för drive in-test för den som inte behöver vård. Alla som har symtom måste isolera sig även om de inte kunnat testa sig.

De senaste dagarna har det varit en mycket snabb ökning av provtagningar från vården och från länets äldreboenden. Både patienter, boende och medarbetare behöver snabbt få svar på om de har en pågående covid-19-infektion eller inte.

- Vi har ett förvärrat läge, inlagda på sjukhusen och smittspridningen inom äldreboenden ökar. Bara de senaste två dagarna ser vi ett kraftigt ökat behov av provtagning av patienter, boende på äldreboenden och personal. Därför måste vi hårdprioritera och styra all utökning av provtagningen till de prioriterade grupperna. Det betyder att du som är sjuk och inte behöver vård kan få svårare att beställa ett hemtest eller tid för drive in-test. Det du ska göra är att stanna hemma så länge du har symtom och isolera dig även om du inte får ett test, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare.

Karolinska Universitetslaboratoriet som samordnar provtagningen fortsätter att öka kapaciteten för både prioriterade grupper och allmänhet.

- Vi måste också be invånarna att inte kontakta vården, till exempel vårdcentraler, enbart för att få ta prov. Det ska man bara göra om man är så sjuk att man tror att man behöver vård. Det bästa då är att vända sig till 1177 på telefon. Om det är livshotande ska man ringa 112, säger Maria Rotzén Östlund.


För den som är har symtom på covid-19 och inte behöver vård gäller det här:

  • Stanna hemma och undvik att träffa andra.
  • Om symtomen inte går över på 24 timmar. Boka ett test. På 1177.se står det hur det går till. Du kan antingen boka ett hemtest eller tid för drive in-test.
  • Om du haft symtom i mer än 24 timmar och inte lyckats boka ett test ska du stanna hemma och du kan gå tillbaka till arbete eller skola när du känner dig frisk och det gått minst sju dygn sedan du först kände symtom. De sista två dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd.
  • Om symtomen går över inom 24 timmar behöver du inte boka test. Om inte symtomen kan förklaras av någon känd orsak som till exempel migrän eller allergi ska du stanna hemma i ytterligare två dagar innan du går tillbaka till arbete eller skola.
  • För att tester ska räcka till de prioriterade grupperna släpps ett visst antal tester för allmänheten varje vardag. När dessa är slut stängs bokningen och öppnar igen nästa vardag för nya beställningar,
  • Om du blir sämre och tror att du kan behöva vård ska du kontakta 1177 på telefon eller 112 om det är livshotande. Du behöver inte ha tagit ett prov eller fått ett svar för att kontakta vården. De bedömer dig utifrån de symtom du har.
  • Du kan inte gå till en vårdcentral, närakut eller akutmottagning om du inte kunnat boka hemtest eller drive in-test via 1177.se. Vården tar bara prov på patienter om det behövs för att ge vård.
  • Om du blivit symtomfri och inte kunnat boka ett test kan du avvakta två veckor och därefter välja att beställa ett antikroppstest. Då får du veta om det du hade var covid-19.

Viktigast att ta prov på patienter, boende på äldreboende och personal i vård och omsorg

Patienter med symtom på covid-19 provtas dygnet runt i regionen för att kunna bedöma vilken vård och behandling de behöver och för att smittspåra. Kapaciteten för dessa prover har också byggts ut.

Vården påverkas när många medarbetare måste vara hemma med förkylningssymtom. När testning och provsvar dröjer betyder det att personal blir borta från arbetet onödigt länge. En av de viktigaste åtgärderna för att hålla vårdplatser öppna är därför att stärka personalprovtagningen. Flera insatser pågår för att förenkla processen för beställning. Under nästa vecka kommer också en separat provtagningsprocess för medarbetare med samhällsviktiga funktioner införas. Parallellt byggs kapaciteten för hemtester ut.

Allt om provtagning hittar du här

Till toppen av sidan