AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Om det nya coronaviruset

Innehållet gäller Stockholms län

Nyheten uppdateras kontinuerligt: Ett nytt coronavirus identifierades under januari månad i staden Wuhan, provinsen Hubei, Kina. Symtomen vid infektion med detta coronavirus kan variera från lindriga besvär i form av feber, hosta och muskelvärk till lunginflammation.

Utbrottet har framför allt berört staden Wuhan i Hubei-provinsen men även andra områden i Kina rapporterar nu ett ökande antal fall. Sjukvården i Region Stockholm är väl förberedd för att hantera eventuellt smittade personer. Region Stockholm bevakar utvecklingen och följer rekommendationer från internationella och nationella hälsovårdsmyndigheter inklusive Folkhälsomyndigheten.

Om du har vistats i provinsen Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning förekommer samt om du inom 14 dagar efter avresa från området utvecklar feber, hosta eller andningsbesvär  ska du ringa 1177. Du blir då hänvisad till rätt vårdgivare för provtagning för att se om du kan ha utsatts för smitta med det nya coronaviruset.

Samtidigt som det nya coronaviruset blivit uppmärksammat ökar antalet sjukdomsfall orsakade av vanliga säsongsinfluensavirus. Symtomen är ungefär desamma.

– Om du får feber, hosta, andningsbesvär utan att ha varit i Kina ska du stanna hemma och vila. Känns det svårt att andas eller om du har en kronisk sjukdom kontaktar du 1177 säger Per Follin, smittskyddsläkare på Region Stockholm.

I Stockholm reser vi mycket med kollektivtrafik och vistas på platser där det är många människor.

– Som alltid under influensatider är det bra att tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har varit ute, säger Per Follin.

Folkhälsomyndighetens webbplats får du bland annat svar på frågor som:

  • Smittar viruset under inkubationstiden?
  • Vad kan jag göra för att undvika smitta?
  • Vilka regler gäller för att sätta någon i karantän i Sverige?
  • Kan coronaviruset smitta till människa via föremål som post och paket?

Läs mer om det nya coronaviruset på Region Stockholms webbplats

Läs mer om säsongsinfluensa.

Den här informationen finns även på Engelska/You will find this information in English here. 

Till toppen av sidan