2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Aktuellt i Stockholms län

Nya patientavgifter 2022

Innehållet gäller Stockholms län

Den 1 januari höjs högkostnadsskyddet med 50 kronor, avgiften du betalar om du behöver sjukhusvård höjs med 10 kronor per dygn. Några avgifter slopas helt.

Från och med den 1 januari 2022 förändras vissa avgifter inom vården:

  • Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs från 1150 kr till 1200 kr
  • Slutenvårdsavgiften höjs från 100 kr/vårddag till 110 kr/vårddag
  • Barn och unga 0–20 år avgiftsbefriad för hälsoundersökningarna som utförs enligt Lag (2017:209) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
  • Läkarintyg som utförs enligt 32 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) avgiftsbefrias.
Till toppen av sidan