AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Mer journalinformation för dig som är gravid

Innehållet gäller Stockholms län

Nu kan du som bor i Stockholms län läsa mer information från mödravården när du loggar in här på 1177.se. Även journalanteckningar och diagnosinformation från anslutna mottagningar inom mödravården visas.

Sedan 2018 kan gravida ta del av information från inskrivningen i mödravården och viss information från besök hos barnmorskor, som till exempel livmoderns tillväxtkurva och fosterläge, via Journalen på 1177.se. Nu kan du som är gravid även läsa journalanteckningar och diagnosinformation.

Ett projekt har startats för att se om även information från förlossningsvården kan visas i Journalen. Om det faller väl ut kommer du att kunna läsa delar av din förlossningsjournal via 1177.se i början av 2021.

Om Journalen på 1177.se

Under september månad loggade invånare i Stockholms län in i Journalen på drygt 700 000 gånger, cirka 23 000 inloggningar per dag. Att ta del av sin egen journalinformation syftar till att stärka patientens delaktighet i sin vård, ge bättre underlag för dialogen mellan läkare och patient samt ge bättre vårdresultat. Informationen som visas i Journalen hämtas automatiskt från de journalsystem som vårdgivarna använder.

Till toppen av sidan